Phê duyệt niêm yết vĩnh viễn Hợp đồng tương lai điện và niêm yết thử nghiệm Hợp đồng tương lai điện lực

Phê duyệt niêm yết vĩnh viễn Hợp đồng tương lai điện và niêm yết thử nghiệm Hợp đồng tương lai điện lực

  Phê duyệt niêm yết vĩnh viễn Hợp đồng tương lai điện và niêm yết thử nghiệm Hợp đồng tương lai điện lực

  No alternative text description for this image
  Sau khi nhận được sự chấp thuận theo quy định của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vào ngày 28 tháng 1 năm 2022 Tokyo Commodity Exchange, Inc. (TOCOM) sẽ nâng cấp trạng thái của Hợp đồng tương lai điện từ niêm yết thử nghiệm lên niêm yết vĩnh viễn và ra mắt LNG Futures dưới dạng thử nghiệm niêm yết (3 năm) vào ngày 4 tháng 4 năm 2022.

  Hợp đồng tương lai điện
  Hợp đồng tương lai LNG (Platts JKM)

  Liên hê

  Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, Inc. Sở hoạt động kinh doanh (Lập kế hoạch thị trường)
  ĐT: + 81-50-3361-1529
  E-mail: tocom_mp@jpx.co.jp

  Zalo
  Hotline