Phát thải khí nhà kính năm 2021 lần đầu tiên tăng sau 8 năm / Hoạt động kinh tế phục hồi

Phát thải khí nhà kính năm 2021 lần đầu tiên tăng sau 8 năm / Hoạt động kinh tế phục hồi

    Phát thải khí nhà kính năm 2021 lần đầu tiên tăng sau 8 năm / Hoạt động kinh tế phục hồi

    Những thay đổi về phát thải khí nhà kính*Nhấp để phóng to
    Vào ngày 21, Bộ Môi trường và Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia đã công bố số liệu cuối cùng về lượng khí nhà kính thải ra trong năm tài khóa 2021. Sau khi trừ đi lượng rừng hấp thụ, tổng lượng phát thải tăng 2,0% so với năm trước lên 1,122 triệu tấn (CO2 tương đương). Nó đã tăng lần đầu tiên sau tám năm do sự phục hồi của hoạt động kinh tế sau thảm họa corona. Chính phủ đã đặt mục tiêu giảm 46% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030 so với mức của năm 2013. Tổng lượng phát thải trong năm tài chính 2021 giảm 20,3% so với năm tài chính 2013.

    Zalo
    Hotline