Phát súng khởi công xây dựng ở Qingzhou 4

Phát súng khởi công xây dựng ở Qingzhou 4

  Phát súng khởi công xây dựng ở Qingzhou 4
  MingYang cung cấp 44 tuabin cho trang trại điện gió ngoài khơi Trung Quốc

  Việc xây dựng đã bắt đầu ở trang trại gió ngoài khơi Qingzhou 4 500MW ngoài khơi bờ biển Dương Giang, Quảng Đông, Trung Quốc.

  MingYang đang cung cấp tổng cộng 44 tuabin cho dự án, nó cho biết.

  Nó sẽ cung cấp 25 máy 11MW với rôto 230 mét cũng như 18 máy 12MW với rôto 242 mét.

  Các tuabin sẽ được đặt trên các móng cố định.

  MingYang cũng đang cung cấp một tuabin nổi cho dự án, dự kiến sẽ là trang trại gió lai đầu tiên của Trung Quốc tích hợp với nuôi trồng thủy sản và sản xuất hydro.

  Qingzhou 4 sẽ trực tuyến vào cuối năm 2023.

  Nhà phát triển chưa được tiết lộ.

  Zalo
  Hotline