Phạm vi/Hội đồng Môi trường Trung ương đặt mục tiêu cải thiện nền kinh tế và xã hội hội nhập trong kế hoạch cơ bản lần thứ 6

Phạm vi/Hội đồng Môi trường Trung ương đặt mục tiêu cải thiện nền kinh tế và xã hội hội nhập trong kế hoạch cơ bản lần thứ 6

  ◇Đầu tư dài hạn vào việc mở rộng vốn tự nhiên sẽ sớm được Nội các phê duyệt

  vào năm 2024-2030). Nhấn mạnh tính cấp bách của các cuộc khủng hoảng môi trường như biến đổi khí hậu tiến triển nhanh chóng, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm. Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, chúng ta sẽ xem xét lại lối suy nghĩ thông thường vốn nhấn mạnh vào việc theo đuổi của cải vật chất và hướng tới cải thiện tổng hợp môi trường, kinh tế và xã hội, tập trung vào môi trường và vốn tự nhiên. Khi nói đến phát triển cơ sở hạ tầng và sử dụng đất, ý tưởng là tập trung vào việc duy trì, khôi phục và làm giàu vốn tự nhiên.

  Tòa án Chukan đã đệ trình kế hoạch dự thảo của mình lên Bộ trưởng Môi trường Shintaro Ito vào ngày 9. Kế hoạch này dự kiến ​​sẽ được Nội các phê duyệt vào giữa tháng này.

  Kế hoạch môi trường cơ bản là kế hoạch đưa ra đề cương các biện pháp toàn diện, dài hạn để bảo vệ môi trường cho toàn bộ chính phủ. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm xây dựng quy hoạch đầu tiên (1994).

  Trong lĩnh vực môi trường, chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, với nhiệt độ trung bình hàng năm trên thế giới và Nhật Bản đạt mức cao nhất từng được ghi nhận vào năm 2023, sự suy giảm đa dạng sinh học ngày càng gia tăng do các hoạt động của con người.

  Trong Kế hoạch thứ sáu, các hoạt động kinh tế và xã hội dựa trên nền tảng vốn tự nhiên (môi trường), được tượng trưng bằng mô hình cấu trúc “Mô hình bánh cưới SDGs” thể hiện khái niệm SDGs (Mục tiêu phát triển bền vững) đã được chỉ ra. rằng điều này đã được thiết lập. Phân tích cho thấy ngày càng có sự thừa nhận trên khắp thế giới rằng thiệt hại đối với vốn tự nhiên, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng môi trường xuất hiện trong những năm gần đây, sẽ có tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế và xã hội.

  Trong bối cảnh đó, Kế hoạch thứ sáu nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng mới nhằm tạo ra "phúc lợi/chất lượng cuộc sống cao" bằng cách tập trung vào chính sách môi trường và thúc đẩy các phản ứng tổng hợp đối với các khủng hoảng môi trường và các giải pháp cho các vấn đề kinh tế và xã hội. .

  Kế hoạch thứ sáu dựa trên các vấn đề của môi trường, nền kinh tế và hệ thống xã hội cũ, đồng thời mô tả hướng thay đổi hướng tới đạt được hạnh phúc/chất lượng cuộc sống cao: ▽ Kho hàng ▽ Tầm nhìn dài hạn ▽ Nhu cầu thiết yếu ▽ Tài sản vô hình / Tâm trí Ông liệt kê sáu điểm quan trọng: sự phong phú của xã hội, cộng đồng và tính toàn diện, tính độc lập và phân cấp.

  Chúng tôi sẽ thúc đẩy đầu tư dài hạn bằng cách định vị vốn tự nhiên và vốn có khả năng duy trì, phục hồi và tăng cường vốn tự nhiên là "vốn tự nhiên sáng ngời". Với mục tiêu trung hòa carbon (CN) vào năm 2050, chúng tôi sẽ cố gắng giới thiệu càng nhiều năng lượng tái tạo cùng tồn tại với cộng đồng địa phương càng tốt. Chúng tôi sẽ tích cực mở rộng hoạt động sản xuất điện gió ngoài khơi vào các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và hỗ trợ quá trình khử cacbon trong khu vực. Chính phủ cũng có kế hoạch hỗ trợ giới thiệu năng lượng tái tạo sử dụng các tòa nhà cơ sở công cộng và chuyển đổi nhà ở và tòa nhà sang ZEH và ZEB.

  Duy trì đa dạng sinh học cũng là một vấn đề cấp bách, cần phải quan tâm đến đa dạng sinh học khi phát triển cơ sở hạ tầng xã hội. Chúng tôi sẽ thúc đẩy các sáng kiến ​​DX phát triển đô thị nhằm đảm bảo không gian xanh thông qua phát triển cơ sở hạ tầng xanh tận dụng các chức năng đa dạng của môi trường tự nhiên và thúc đẩy đầu tư tư nhân.

  Đất nước Nhật Bản có môi trường thiên nhiên đa dạng và phong phú. Chính phủ cũng đã đề ra chính sách nhằm tăng giá trị trữ lượng đất quốc gia bằng cách mở rộng vốn tự nhiên. Sẽ có những nỗ lực nhằm cải thiện và bảo tồn rừng, có tính đến các điều kiện tự nhiên và nhu cầu của địa phương để rừng có thể thực hiện các chức năng như bảo tồn đất đai quốc gia và bổ sung nước.

  Trước mức độ nghiêm trọng và tần suất thiên tai ngày càng tăng trong những năm gần đây, chính phủ đặt mục tiêu chuyển đổi sang cơ cấu đất đai quốc gia tự chủ và phi tập trung hóa để xây dựng một vùng đất quốc gia có khả năng chống chịu. Là một phần của kế hoạch này, chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc giới thiệu năng lượng tái tạo tự lực, phi tập trung và cùng tồn tại trong khu vực.

  Chúng tôi sẽ tối đa hóa việc sử dụng năng lượng tái tạo, vốn được coi là vốn tự nhiên của địa phương, theo cách hài hòa với thiên nhiên và xã hội địa phương, đồng thời xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ năng lượng tại địa phương. Ngoài việc tăng cường khả năng phục hồi, chúng tôi sẽ hướng tới tạo việc làm, hồi sinh các khu vực và mở rộng lưu thông kinh tế khu vực thông qua các dự án liên quan đến năng lượng tái tạo. Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc áp dụng năng lượng tái tạo, bảo tồn năng lượng, phòng ngừa/giảm thiểu thiên tai và các biện pháp phục hồi quốc gia tại các cơ sở hạ tầng và cơ sở công cộng, đồng thời thúc đẩy quá trình khử cacbon và xây dựng một quốc gia kiên cường theo cách tổng hợp.

  Chúng tôi sẽ thúc đẩy sáng kiến ​​"Mạng lưới Compact Plus" nhằm tạo ra các thành phố và khu vực nơi mọi người có thể trải nghiệm hạnh phúc và chất lượng cuộc sống cao. Thúc đẩy sự phối hợp giữa các kế hoạch tối ưu hóa vị trí do chính quyền địa phương xây dựng và các kế hoạch hành động nhằm đối phó với hiện tượng nóng lên toàn cầu. Thúc đẩy phát triển đô thị bền vững với mục tiêu giải quyết đồng thời các vấn đề môi trường và kinh tế, xã hội như suy giảm dân số.

  Các dự án phục hồi môi trường ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi cũng là một trụ cột quan trọng của chính sách môi trường. Với sự hiểu biết của công chúng, những nỗ lực giảm thiểu và tái sử dụng đất được loại bỏ khỏi quá trình khử nhiễm chất phóng xạ để xử lý cuối cùng sẽ được tiến bộ đều đặn.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline