PALECO thỏa thuận đưa nhà máy năng lượng tái tạo thứ hai đến tỉnh Philippines

PALECO thỏa thuận đưa nhà máy năng lượng tái tạo thứ hai đến tỉnh Philippines

  PALECO thỏa thuận đưa nhà máy năng lượng tái tạo thứ hai đến tỉnh Philippines

  news item image


  Hợp tác xã Điện lực Palawan (PALECO) đã ký thỏa thuận cung cấp điện với Brooke's Point Power Generation Incorporated để thành lập nhà máy điện năng lượng tái tạo thứ hai ở tỉnh Philippines.
  Nhà máy điện sinh khối đa nguyên liệu công suất 7 megawatt sẽ được đặt tại Barangay Tubtub, Brooke's Point.
  Ước tính có diện tích khoảng 7 ha sau khi được xây dựng, nhà máy điện sẽ sử dụng chất thải nông nghiệp như trấu và gáo dừa làm nhiên liệu.
  Dự kiến hoàn thành trong 18 tháng để sản xuất thêm năng lượng cho lưới điện Palawan.
  Efren Abejo, Chủ tịch Hội đồng quản trị PALECO, tuyên bố rằng thỏa thuận cung cấp điện mới (PSA) sẽ hỗ trợ hiệu quả các dịch vụ điện của hợp tác xã.
  PALECO trước đó đã ký thỏa thuận cung cấp điện đầu tiên với SI Power Corporation vào tháng 1, một công ty sẽ cung cấp công nghệ năng lượng mặt trời cho lưới điện Palawan.
  Cố vấn pháp lý của Brooke's Point Power Generation Incorporated' (BPPGI), Atty.
  Rio Balaba, đề cập rằng nhà máy điện sinh khối sẽ lấy nhiên liệu chính từ nông dân địa phương và các cơ sở xử lý chất thải nông nghiệp ở Bataraza và Brooke's Point.
  Balaba chỉ ra rằng, mặc dù sinh khối sẽ được đốt để lấy nhiên liệu nhưng quá trình này đã được kiểm tra cẩn thận để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường xung quanh. Điều này bao gồm việc xử lý các sản phẩm phụ khí và tro để đảm bảo chúng vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được do Sở Tài nguyên và Môi trường quy định.
  Balaba tuyên bố rằng BPPGI đã tuân thủ nghiêm ngặt các chứng nhận môi trường cần thiết để xây dựng nhà máy, đã nhận được sự chấp thuận của cục quản lý môi trường, DoE cũng như Hội đồng Phát triển bền vững Palawan.
  Balaba cho biết: “Tôi nghĩ đây là hợp đồng nghiêm ngặt nhất trong số các hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết.
  Chi phí điện ban đầu của nhà máy ước tính khoảng 7,39 Peso/kW/giờ (kW/h), chờ phê duyệt cuối cùng của Ủy ban Điều tiết Năng lượng trước tháng 3 năm 2024, theo Tỷ lệ phát điện được trợ cấp được phê duyệt (SAGR) cho Palawan.
  Giám đốc Cục Quản lý Năng lượng Tái tạo của DOE, Atty. Marissa Cerezo đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận, cùng với Ed Lacandazo, quản trị viên thành phố Brooke's Point, thư ký BPPGI Jose Co, chủ tịch BPPGI Rodrigo Ko, chủ tịch hội đồng quản trị PALECO Efren Abejo và tổng giám đốc PALECO Rez Contrivida.

  Zalo
  Hotline