Pacific Group, TRUNG TÂM DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM SINGAPORE hợp tác dịch vụ tư vấn bền vững

Pacific Group, TRUNG TÂM DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM SINGAPORE hợp tác dịch vụ tư vấn bền vững

  Pacific Group, TRUNG TÂM DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM SINGAPORE hợp tác dịch vụ tư vấn bền vững

   

  Ngày 24 tháng 6 năm 2024, ông Lê Ngọc Ánh Minh, Chủ tịch Điều hành Pacific Group và ông Kevin Phun, Giám đốc kiêm Nhà sáng Lập TRUNG TÂM DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM SINGAPORE đã ký thỏa thuận hợp tác tư vấn dịch vụ phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam.

  Nội dung hợp tác bao gồm:

  1. Đào tạo cho các khách sạn và khu nghỉ dưỡng Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức về thực hành bền vững, sử dụng tiêu chuẩn của Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu (GSTC) hoặc các tiêu chuẩn khác được quốc tế công nhận.

  2. Đào tạo các đại lý du lịch và công ty lữ hành về thực hành bền vững, sử dụng tiêu chuẩn GSTC hoặc các tiêu chuẩn khác được quốc tế công nhận.

  3. Tư vấn phát triển du lịch cho các dự án du lịch như xây dựng chiến lược không ròng trong du lịch, du lịch nông thôn hoặc du lịch dựa vào cộng đồng.

  4. Các dự án du lịch khác có liên quan phù hợp với năng lực, chuyên môn của một bên hoặc cả hai bên nêu trên.

  Thông tin về TRUNG TÂM DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM SINGAPORE tại website: https://crts.asia/

  Zalo
  Hotline