Osaka Gas tổng hợp khí mê-tan từ nguyên liệu thô phi hóa thạch, xem xét thương mại hóa lúa gạo

Osaka Gas tổng hợp khí mê-tan từ nguyên liệu thô phi hóa thạch, xem xét thương mại hóa lúa gạo

  Osaka Gas tổng hợp khí mê-tan từ nguyên liệu thô phi hóa thạch, xem xét thương mại hóa lúa gạo

  (出所:大阪ガス)

  Hình ảnh của doanh nghiệp metan hóa
  (Nguồn: Osaka Gas)

  Osaka Gas USA, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Osaka Gas, sở hữu và vận hành cơ sở hạ tầng năng lượng như đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, Tallgrass MLP Operations, và nhà máy cồn sinh học Green Plains (Đồng bằng xanh) để khám phá tính khả thi của dự án khí metan hóa để sản xuất tổng hợp khí mê-tan (e-methane) ở miền Trung Tây Hoa Kỳ. Được công bố vào ngày 22 tháng 12 năm 2022.

  Dự án sẽ sử dụng CO2 có nguồn gốc từ sinh khối được thu hồi từ nhà máy cồn sinh học do Green Plains sở hữu và vận hành và hydro thu được bằng cách cải tạo khí tự nhiên (hydro xanh) để sản xuất tới 200.000 tấn khí mê-tan tổng hợp hàng năm vào năm 2030. Chúng tôi cũng đang xem xét khả năng sử dụng hydro có nguồn gốc từ năng lượng tái tạo (hydro xanh) trong tương lai.

  Đầu tiên, vào khoảng tháng 7, chúng tôi sẽ xem xét tính khả thi của việc đánh giá kỹ thuật nhà máy metan hóa, khảo sát các địa điểm thích hợp để thu giữ và lưu trữ (CCS) CO2 được tạo ra trong quá trình sản xuất hydro xanh và đánh giá tính khả thi của hoạt động kinh doanh. Song song với dự án này, Osaka Gas USA cũng sẽ xem xét kế hoạch hóa lỏng khí mê-tan tổng hợp tại Nhà ga LNG Freeport và xuất khẩu sang Nhật Bản.

  Khí mê-tan tổng hợp là khí mê-tan tổng hợp được sản xuất từ ​​các nguồn năng lượng phi hóa thạch như CO2 và hydro xanh. Vì có thể sử dụng cơ sở hạ tầng và thiết bị tiêu thụ khí đốt hiện có của thành phố, nên có thể chuyển đổi suôn sẻ sang trung hòa carbon và giảm chi phí xã hội. Hơn nữa, nó dự kiến ​​sẽ được sử dụng trong các lĩnh vực phát điện và vận chuyển.

  Để phổ biến khí mêtan tổng hợp, Tập đoàn Daigas đang tiến hành các nghiên cứu về nhiều quá trình mêtan ở Úc, Đông Nam Á, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, v.v., bên cạnh việc phát triển và trình diễn công nghệ ở Nhật Bản.

  Zalo
  Hotline