ONGC và NTPC thành lập liên doanh phát triển các dự án năng lượng tái tạo ở Ấn Độ

ONGC và NTPC thành lập liên doanh phát triển các dự án năng lượng tái tạo ở Ấn Độ

  ONGC và NTPC thành lập liên doanh phát triển các dự án năng lượng tái tạo ở Ấn Độ
  Liên doanh (JV) cũng sẽ khám phá các cơ hội trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng, di chuyển điện tử, tín dụng carbon và xanh cũng như hydro xanh.


  Tổng công ty Dầu khí (ONGC) và lãnh đạo NTPC tại lễ ký kết. Nguồn: Tổng công ty Dầu khí tự nhiên.
  Các công ty nhà nước Ấn Độ ONGC và công ty con NTPC Green Energy Limited (NGEL) của NTPC đã ký kết thỏa thuận liên doanh để phát triển các dự án năng lượng tái tạo ở nước này.

  Liên doanh sẽ tập trung vào năng lượng gió ngoài khơi và đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với ngành năng lượng tái tạo của Ấn Độ.

  Thỏa thuận được ký bởi Giám đốc điều hành NGEL Mohit Bhargava và giám đốc điều hành ONGC Satish Kumar Dwivedi trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Dầu khí và Khí tự nhiên và Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Đô thị Hardeep Singh Puri.

  Sự hợp tác này sẽ thúc đẩy các sáng kiến năng lượng tái tạo ở Ấn Độ và quốc tế.

  Nó bao gồm nhiều dự án mạo hiểm, đặc biệt là trong các dự án gió ngoài khơi, đồng thời khám phá các cơ hội tiềm năng trong lưu trữ năng lượng, di chuyển điện tử, tín dụng carbon và xanh, cũng như kinh doanh hydro xanh và các dẫn xuất của nó như amoniac xanh và metanol xanh.

  Vào tháng 12 năm 2023, ONGC đã nhận được sự chấp thuận của Chính phủ Ấn Độ để thành lập một đơn vị mới cho các dự án kinh doanh khí đốt và năng lượng sạch của mình, Economic Times đưa tin.

  Doanh nghiệp con này được đặt tên là ONGC Green và hoạt động trên các chuỗi giá trị năng lượng bao gồm hydro xanh, pha trộn hydro, khí sinh học, khí tự nhiên hóa lỏng và năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và hybrid.

  Công ty hiện có danh mục năng lượng tái tạo là 176MW, bao gồm 153MW gió và 23MW năng lượng mặt trời.

  Mối quan hệ hợp tác này được xây dựng dựa trên biên bản ghi nhớ (MOU) được ký giữa hai công ty vào tháng 9 năm 2023.

  Liên minh chiến lược giữa NGEL và ONGC nhấn mạnh cam kết chung đối với các sáng kiến năng lượng bền vững.

  Vào tháng 8 năm 2023, ONGC đã công bố kế hoạch đầu tư 1 triệu Rupi (12,3 tỷ USD) vào các sáng kiến xanh vào cuối thập kỷ này để mở rộng công suất năng lượng tái tạo lên 10GW vào năm 2030.

  Chiến lược này phù hợp với mục tiêu quốc gia của Ấn Độ là giảm lượng khí thải carbon xuống 1 tỷ tấn và cường độ carbon xuống 45% trong cùng năm.

  Zalo
  Hotline