Ông Yu Ishida sẽ được bổ nhiệm làm Chủ tịch Cơ quan Phục hưng Chính phủ / Đô thị vào ngày 1 tháng 4.

Ông Yu Ishida sẽ được bổ nhiệm làm Chủ tịch Cơ quan Phục hưng Chính phủ / Đô thị vào ngày 1 tháng 4.

  Tại cuộc họp nội các ngày 26, chính phủ đã thông qua việc bổ nhiệm Yu Ishida, cựu quan chức Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch và nguyên Thứ trưởng Cơ quan Tái thiết, làm Chủ tịch Cơ quan Phục hưng Đô thị. Ông sẽ nhậm chức vào ngày 1 tháng 4.

  Ông Yu Ishida

  Masaru Ishida Tốt nghiệp Khoa Luật Đại học Tokyo năm 1986 và gia nhập Bộ Xây dựng (nay là Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch). Ông sẽ nghỉ hưu vào tháng 7 năm 2023 sau khi giữ chức vụ Tổng cục trưởng Cục Nhà ở, Tổng cục trưởng Cục Chính sách toàn diện, Phó Tổng cục trưởng Cục Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch và Thứ trưởng Cơ quan Tái thiết. Trở thành cố vấn cho Bảo hiểm Hỏa hoạn Tokio Marine & Nichido kể từ tháng 11 cùng năm. Sinh ra ở tỉnh Kyoto, 61 tuổi.

  Mời đối tác xem hoạt động của Pacific co.ltd:
  Fanpage:    
   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:     https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline