Ông Yoshifumi Murase, Cục trưởng, Cục Tài nguyên và Năng lượng, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

Ông Yoshifumi Murase, Cục trưởng, Cục Tài nguyên và Năng lượng, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

    ◆ An ninh, khử cacbon, trong quá trình tự do hóa/Một quá trình chuyển đổi năng lượng lớn, Giám đốc Yoshifumi Murase của Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, người được bổ nhiệm vào tháng 7 để đóng vai trò lãnh đạo, đã nhận xét về tình hình xung quanh chính sách năng lượng do cuộc khủng hoảng dầu mỏ. Cơ quan nhận thấy rằng mình đang ở giữa một cuộc khủng hoảng, giống như 50 năm trước khi nó được thành lập. Chúng tôi quyết tâm tăng cường sự hiện diện của Cơ quan Năng lượng như một động lực thúc đẩy chính phủ hướng tới sứ mệnh ``đạt được cả an ninh năng lượng và trung hòa carbon trong một thị trường tự do hóa.'

    Ông Yoshifumi Murase

    Zalo
    Hotline