Ông Yamazaki được thăng chức Phó Chủ tịch TENEEC/Giám sát kinh doanh quốc tế, v.v. kể từ ngày 1/4

Ông Yamazaki được thăng chức Phó Chủ tịch TENEEC/Giám sát kinh doanh quốc tế, v.v. kể từ ngày 1/4

    Tại cuộc họp hội đồng quản trị của Toenec vào ngày 31, đã quyết định rằng Shigemitsu Yamazaki, giám đốc, giám đốc điều hành cấp cao và giám đốc trụ sở chính ở Tokyo, sẽ được thăng chức làm giám đốc đại diện và phó chủ tịch điều hành, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4. Ông sẽ hỗ trợ quản lý dưới quyền chủ tịch mới Tsuguhisa Takimoto, giám sát bộ phận kinh doanh quốc tế và đồng thời giữ chức vụ tổng giám đốc bộ phận bán hàng. Giám đốc đại diện kiêm Phó chủ tịch điều hành Yasuhiko Horiuchi sẽ trở thành giám đốc.

    Ông Shigemitsu Yamazaki
     

    Zalo
    Hotline