Ông Shimada với tư cách phó chủ tịch J-Power, ông Sasazu/ông Sugano với quyền đại diện

Ông Shimada với tư cách phó chủ tịch J-Power, ông Sasazu/ông Sugano với quyền đại diện

    Ông Shimada với tư cách phó chủ tịch J-Power, ông Sasazu/ông Sugano với quyền đại diện

    Yoshikazu Shimada

    J-Power (Electric Power Development) đã quyết định tại cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày 28 rằng Giám đốc/Giám đốc điều hành Zenta Shimada và Giám đốc/Giám đốc điều hành Koji Sasazu sẽ được thăng chức Phó chủ tịch vào ngày 1 tháng 4. Ông Shimada sẽ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Bộ phận Năng lượng tái tạo. Phó chủ tịch điều hành Kanno và những người khác có quyền đại diện mới.

    Zalo
    Hotline