Ông Kazuhisa Nagahashi, Cục trưởng Cục Chính sách, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Tăng cường hợp tác, nâng tầm sức mạnh toàn diện, cảm thấy xứng đáng

Ông Kazuhisa Nagahashi, Cục trưởng Cục Chính sách, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Tăng cường hợp tác, nâng tầm sức mạnh toàn diện, cảm thấy xứng đáng

   Kazuhisa Nagahashi, Tổng cục trưởng Cục Chính sách của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, đã trả lời một cuộc phỏng vấn với Nikkan Kensetsu Kogyo Shimbun và những người khác. Ông cũng đề cập đến việc tạo ra một môi trường giúp nâng cao động lực làm việc của nhân viên. Ông nhấn mạnh: “Từ Cục Chính sách, chúng tôi muốn chủ động phổ biến những nỗ lực của mình nhằm tăng cơ hội cho nhân viên chủ động đề xuất ý tưởng mới và đạt được cảm giác thỏa mãn với tư cách là viên chức hành chính thúc đẩy chính sách”.

  Ông Kazuhisa Nagahashi

  Được bổ nhiệm làm Giám đốc vào ngày 4 tháng 7. Ông nói về nguyện vọng của mình và những vấn đề ưu tiên trong tương lai. Khi quản lý tổ chức, Giám đốc Nagahashi cho biết: "Chúng tôi muốn giữ cho ăng-ten của mình luôn ở mức cao, mở rộng tầm nhìn và tăng cường hợp tác trong bộ. Mỗi văn phòng đều có ý tưởng riêng cho các biện pháp của riêng họ. Tôi sẽ tăng cường sức mạnh của mình", ông nhiệt tình nói.

  Tổng cục Chính sách, nơi tập hợp các ngành nghề và nguồn nhân lực đa dạng, bao gồm cả những người được biệt phái từ khu vực tư nhân, sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc tăng cường sự hiện diện của các dự án và biện pháp do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch thúc đẩy. “Tôi mong muốn các cán bộ nghiên cứu kỹ từng chính sách và chủ động đưa ra những đề xuất mới thay vì bị động”, ông nói. Chúng tôi sẽ thúc đẩy phát triển một môi trường nơi nhân viên có thể tập trung vào công việc sáng tạo hơn và cải cách nhận thức của nhân viên.

  Về vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng xã hội, ông cho biết: “Trong khi giải thích một cách dễ hiểu về tác dụng của phát triển đối với việc bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân, chúng tôi sẽ nỗ lực đảm bảo ngân sách cần và đủ”. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải nhìn về phía trước và nỗ lực kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông, mở rộng mạng lưới đường bộ, tăng cường khả năng chống chịu thiên tai của đường sắt, cảng và sân bay, và bảo trì cơ sở hạ tầng thông qua bảo trì phòng ngừa.

  Khi tình trạng thiếu nguồn nhân lực ngày càng trở nên nghiêm trọng ở cả khu vực công và tư nhân, việc quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng khu vực trên một phạm vi rộng lớn hơn được chú trọng. Trong khi tích cực kết hợp các ý kiến ​​và đề xuất từ ​​khu vực tư nhân, chẳng hạn như kết hợp khu vực công-tư trong PPP/PFI và phổ biến các thông lệ tốt, ông đã chỉ ra một chính sách hỗ trợ hợp tác trên diện rộng.

  Dựa trên các vấn đề chính sách như trung hòa carbon và cơ sở hạ tầng xanh, ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một cơ chế đánh giá giá trị xã hội của các biện pháp môi trường khác nhau một cách phù hợp hơn. Ông cũng tuyên bố rằng ông sẽ tích cực hỗ trợ các nỗ lực nhằm hiểu sâu hơn về các biện pháp liên quan đến môi trường trong toàn xã hội và khuyến khích hành động.

  Zalo
  Hotline