Ông Kamiya trở thành chủ tịch của Chubu Electric Power Miraiz / Ông Otani trở thành Giám đốc điều hành cấp cao của Chubu Electric Power

Ông Kamiya trở thành chủ tịch của Chubu Electric Power Miraiz / Ông Otani trở thành Giám đốc điều hành cấp cao của Chubu Electric Power

    Vào ngày 31, Chubu Electric Power Miraiz thông báo rằng Yasunori Kamiya, Giám đốc điều hành của Chubu Electric Power, sẽ trở thành chủ tịch mới của công ty, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4. Chủ tịch Shinya Otani sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng 3 và sẽ trở thành giám đốc điều hành cấp cao của Chubu Electric Power vào ngày 1 tháng 4. Đây sẽ là lần thay đổi chủ tịch đầu tiên kể từ khi Chubu Electric Power tách hoạt động kinh doanh bán hàng thành một công ty riêng vào tháng 4 năm 2020 và thành lập Chubu Electric Miraiz. Ông được kỳ vọng sẽ có khả năng giải quyết các vấn đề như mở rộng dịch vụ khử cacbon và củng cố nền tảng kinh doanh trước những rủi ro biến động của thị trường.

    Ông Yasunori Kamiya

    Zalo
    Hotline