NRA chấp thuận bổ sung Ss vào Ikata số 3

NRA chấp thuận bổ sung Ss vào Ikata số 3

     Tại cuộc họp thường kỳ vào ngày 24, Cơ quan quản lý hạt nhân đã quyết định phê duyệt thay đổi đối với việc lắp đặt lò phản ứng tại Tổ máy số 3 của Nhà máy điện Ikata của Shikoku Electric Power. Chi tiết liên quan đến việc bổ sung chuyển động địa chấn cơ sở thiết kế (Ss) đi kèm với việc kết hợp phổ phản hồi tiêu chuẩn vào "Chuyển động mặt đất động đất được xác định mà không chỉ định tâm chấn". Đây là trường hợp cấp phép thứ hai sau Trung tâm Lưu trữ Nhiên liệu Tái chế, một cơ sở lưu trữ tạm thời nhiên liệu đã qua sử dụng cho Kho chứa Nhiên liệu Tái chế (RFS) và là trường hợp đầu tiên cho một lò phản ứng thương mại.


     Vào tháng 7 năm 2021, Shikoku Electric Power đã nộp đơn lên NRA để xin phép thay đổi cách lắp đặt lò phản ứng. Kết quả đánh giá của chuyển động địa chấn vượt quá "Ss1" đã được cho phép trong một số dải định kỳ và "Ss3-3" mới được xây dựng.

    Zalo
    Hotline