Những lo ngại về “giả tạo”, hiệu suất yếu kém của trái phiếu chuyển đổi ở nước ngoài… Liệu “Trái phiếu GX” có phải là chất xúc tác?

Những lo ngại về “giả tạo”, hiệu suất yếu kém của trái phiếu chuyển đổi ở nước ngoài… Liệu “Trái phiếu GX” có phải là chất xúc tác?

    ◆ Việc phát hành trái phiếu chuyển tiếp (trái phiếu chuyển tiếp), dự kiến ​​sẽ trở nên phổ biến do được chính phủ chấp thuận, đang diễn ra chậm chạp ở nước ngoài. Trong số tất cả trái phiếu ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp) trên thế giới, lượng trái phiếu chuyển tiếp được phát hành, bao gồm cả trái phiếu liên kết, vẫn ở mức dưới 1%. Trong khi việc phát hành trái phiếu ngày càng tăng ở Nhật Bản, có một xu hướng đáng chú ý ở nước ngoài hướng tới trái phiếu xanh (trái phiếu môi trường), loại trái phiếu có định nghĩa đơn giản hơn. Ngày càng có nhiều kỳ vọng rằng Trái phiếu Chuyển đổi Kinh tế GX (Trái phiếu GX) do chính phủ Nhật Bản phát hành sẽ đóng vai trò là chất xúc tác cho sự lan rộng của trái phiếu chuyển đổi khu vực tư nhân.

    Zalo
    Hotline