Những lo ngại về đầu tư xây dựng trong năm tài khóa 23/24, việc khởi công xây dựng ở khu vực tư nhân / Viện Kinh tế Xây dựng và cộng sự.

Những lo ngại về đầu tư xây dựng trong năm tài khóa 23/24, việc khởi công xây dựng ở khu vực tư nhân / Viện Kinh tế Xây dựng và cộng sự.

    Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Viện Nghiên cứu Kinh tế công bố ước tính mới nhất về dự báo đầu tư xây dựng vào ngày 12. Tổng vốn đầu tư vào năm tài chính 2023 ước tính là 71,92 nghìn tỷ yên, tăng danh nghĩa 4,6% so với năm trước và 72,41 nghìn tỷ yên trong năm tài chính 2024, tăng 0,7%. Ngay cả khi xem xét giá trị thực, loại trừ ảnh hưởng của biến động giá, tỷ lệ tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước vẫn ổn định ở mức 2,1% trong năm 2013 và 0,1% trong năm 2014. Tuy nhiên, việc khởi công xây dựng nhà ở tiếp tục bị hạn chế do chi phí cao và đầu tư xây dựng ở các khu vực phi dân cư cũng chậm chạp bất chấp nhu cầu đầu tư vốn mạnh mẽ của các công ty. Riêng khu vực tư nhân đang có phong trào hạn chế khởi công xây dựng mới, cả khu dân cư và phi dân cư, đây là nguyên nhân gây lo ngại cho tương lai.

    Nhìn vào tốc độ thay đổi hàng năm theo ngành, đầu tư của khu vực chính phủ (không bao gồm sửa chữa tòa nhà) đã tăng 5,6% về mặt danh nghĩa trong năm tài chính 2011 và 0,5% trong năm tài chính 2014. Trên thực tế, nó sẽ tăng 2,9% trong năm 2011 và 0,8% trong năm 2014. Chúng tôi đã tính đến thực tế là các chi phí liên quan đến công trình công cộng được đảm bảo ổn định trong ngân sách chính phủ và khối lượng hoạt động kinh doanh hiện đang ở mức cao. Đầu tư vào nhà ở tư nhân sẽ tăng 1,5% theo giá trị danh nghĩa trong năm tài chính 2011 và 0,2% trong năm tài chính 2014. Trên thực tế, nó sẽ tăng 0,5% trong năm 2011 và giảm 0,5% trong năm 2014. Mặc dù số lượng khởi công xây dựng nhà do chủ sở hữu sử dụng sẽ giảm, với số lượng khởi công vẫn ở mức thấp nhất trong những năm gần đây, số tiền đầu tư dự kiến ​​sẽ không thay đổi do nhà ở có giá trị gia tăng cao hơn và chi phí tăng cao.

    Đầu tư xây dựng khu phi nhà ở tư nhân sẽ tăng 1,7% theo giá trị danh nghĩa trong năm 2011 và 0,1% trong năm 2014. Trên thực tế, nó giảm 1,1% trong năm 2011 và 0,7% trong năm 2011. Cho đến thời điểm hiện tại, người ta dự đoán rằng tình hình sẽ thay đổi khi nhu cầu đầu tư vốn của các công ty tăng lên, nhưng số lượng công trình xây dựng mới khởi công hiện nay đã giảm trái với kỳ vọng. Theo Viện Kinh tế Xây dựng, đầu tư vốn có thể không hướng tới xây dựng mới mà hướng tới số hóa, đầu tư tiết kiệm lao động cũng như cải tạo và đổi mới. Đầu tư sửa chữa (cải tạo/cải tạo) tòa nhà sẽ tăng 12,1% về giá trị danh nghĩa trong năm 2011 và 2,6% trong năm 2014. Trên thực tế, nó được dự đoán sẽ tăng 8,4% trong năm tài chính 2011 và 0,7% trong năm tài chính 2024, tăng đều đặn.

    Zalo
    Hotline