Nhóm tình nguyện SAF trong nước bao gồm JGC HD, Tokyo trở thành đô thị đầu tiên tham gia

Nhóm tình nguyện SAF trong nước bao gồm JGC HD, Tokyo trở thành đô thị đầu tiên tham gia

  ◆Thu gom dầu ăn thải và thúc đẩy thay đổi hành vi

  Thông báo rằng SAF sẽ hợp tác với Chính quyền Thủ đô Tokyo (từ trái sang) Chủ tịch ANA Inoue, Chủ tịch JGC HD Sato, Thống đốc Koike và Chủ tịch JAL Akasaka.

  Tokyo đã trở thành chính quyền địa phương đầu tiên tham gia tổ chức tình nguyện do JGC Holdings (HD) và Cosmo Oil dẫn đầu nhằm giới thiệu và phổ biến SAF (nhiên liệu hàng không bền vững) sản xuất trong nước. Nhằm mục đích tăng lượng dầu ăn thải được thu gom với sự hợp tác của các công ty ở Tokyo. Các sự kiện cũng sẽ được tổ chức để thông báo cho người dân Tokyo. Hỗ trợ quá trình khử cacbon trong lĩnh vực hàng không thông qua hợp tác công tư.

  Vào ngày 24, buổi thuyết trình đã được tổ chức tại Trung tâm bảo trì JAL 2 (Phường Ota, Tokyo). Chính quyền Thủ đô Tokyo đã trở thành chính phủ đầu tiên tham gia ACT FOR SKY, một tổ chức tình nguyện trao đổi ý kiến ​​về các công nghệ và hệ thống liên quan đến SAF.

  Mời đối tác xem hoạt động của Pacific co.ltd:
  Fanpage:  
   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline