Nhiên liệu điện tử hydro tiên phong có thể chuyển đổi vận chuyển: Diễn đàn Hàng hải Toàn cầu

Nhiên liệu điện tử hydro tiên phong có thể chuyển đổi vận chuyển: Diễn đàn Hàng hải Toàn cầu

  Gần một năm trước, các quốc gia thành viên của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã họp tại London, Vương quốc Anh, để thảo luận về tương lai của ngành hàng hải. Từ những cuộc thảo luận này, IMO đã đưa ra chiến lược sửa đổi về cắt giảm khí thải nhà kính (GHG), nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiên liệu không phát thải trong việc đạt được các mục tiêu đầy tham vọng của ngành. Chiến lược sửa đổi này nhằm mục đích loại bỏ hoàn toàn khí thải GHG từ vận tải biển "vào hoặc khoảng" năm 2050.

  nhiên liệu điện tử hydro tiên phong có thể biến đổi vận chuyển - diễn đàn hàng hải toàn cầu

  Jesse Fahnestock © Diễn đàn Hàng hải Toàn cầu

  Trọng tâm của tầm nhìn này là việc áp dụng nhiên liệu không phát thải và gần như không phát thải, chẳng hạn như nhiên liệu điện tử gốc hydro, được coi là then chốt để chuyển đổi ngành hàng hải thành một ngành công nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường. Các nhiên liệu điện tử này hứa hẹn đáng kể trong việc giảm phát thải GHG và có thể dẫn đến việc tạo ra tới bốn triệu việc làm trên toàn bộ chuỗi cung ứng theo nghiên cứu từ Diễn đàn Hàng hải Toàn cầu (GMF) và Arup. Chiến lược sửa đổi của IMO đặt ra tham vọng là 5%, phấn đấu đạt 10%, áp dụng các loại nhiên liệu này vào năm 2030.

  Hành lang xanh: nơi ươm mầm cho vận chuyển sạch

  Khái niệm hành lang vận chuyển xanh nổi lên như một mô hình đổi mới bền vững trong hậu cần hàng hải bằng cách tạo ra sự hợp tác ở nơi có thể có tác động lớn nhất. Những hành lang này có thể đóng vai trò là nơi thử nghiệm cho thế hệ công nghệ hàng hải tiếp theo, đặc biệt là nhiên liệu điện tử, việc áp dụng đòi hỏi sự phối hợp giữa chủ tàu, nhà điều hành cảng và nhà sản xuất nhiên liệu.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline