Nhật Bản đặt mục tiêu thương mại hóa hydro từ Fukushima

Nhật Bản đặt mục tiêu thương mại hóa hydro từ Fukushima

  Nhật Bản đặt mục tiêu thương mại hóa hydro từ Fukushima

  engie hydro màu xanh lá cây

  Chính phủ chuẩn bị chính thức bắt đầu xem xét việc thương mại hóa hydro được sản xuất tại một trong những cơ sở sản xuất hydro lớn nhất thế giới ở Namie, tỉnh Fukushima như một phần của kế hoạch đẩy nhanh Kế hoạch Fukushima cho một xã hội năng lượng mới.

  Việc thương mại hóa hydro từ Lĩnh vực nghiên cứu năng lượng hydro của Fukushima (FH2R) có thể sẽ bắt đầu vào năm tài khóa 2026. Cơ sở này sẽ mở cửa vào năm 2020.

  Chính quyền trung ương, chính quyền tỉnh Fukushima và các bên khác đã đồng ý về kế hoạch đẩy nhanh kế hoạch xã hội năng lượng mới của Fukushima. Bắt đầu cung cấp hydro toàn diện bằng FH2R vào năm tài chính 2026 sẽ là một phần của việc thiết lập chuỗi cung ứng hydro.

  Hiện tại, một dự án trình diễn đang được tiến hành tại FH2R nhằm ổn định nguồn cung cấp hydro. Trong tương lai, chính phủ sẽ nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ cần thiết cho thương mại hóa và đẩy nhanh các cuộc thảo luận về các vấn đề bao gồm cả việc xem xét đơn vị điều hành, theo kế hoạch.

  Kế hoạch kêu gọi khám phá các hình thức vận chuyển mới chạy bằng hydro bên cạnh các phương tiện chạy bằng pin nhiên liệu hiện có. Việc thúc đẩy nghiên cứu và phát triển pin mặt trời thế hệ tiếp theo được gọi là pin mặt trời perovskite, có nguồn gốc từ Nhật Bản và xem xét việc áp dụng sớm loại pin này tại các cơ sở công cộng trong tỉnh cũng được đưa vào kế hoạch.

  Nhật Bản đặt mục tiêu thương mại hóa hydro từ Fukushima

  Zalo
  Hotline