Nhật Bản đạt 153,5 MW công suất điện gió ngoài khơi vào năm 2023

Nhật Bản đạt 153,5 MW công suất điện gió ngoài khơi vào năm 2023

  Nhật Bản đạt 153,5 MW công suất điện gió ngoài khơi vào năm 2023
  Nhật Bản đã bổ sung thêm 572,3 MW công suất gió mới vào năm 2023, nâng tổng công suất năng lượng gió đang vận hành lần đầu tiên lên 5.213,4 MW, theo dữ liệu sơ bộ do Hiệp hội Điện gió Nhật Bản (JWPA) công bố. Đối với điện gió ngoài khơi, cả nước có 153,5 MW công suất lắp đặt vào cuối năm ngoái, chưa bao gồm các trang trại gió bán ngoài khơi có thể tiếp cận từ các khu vực ven biển.

  Theo dữ liệu, 158 tuabin gió mới đã được kết nối với lưới điện quốc gia vào năm 2023, nâng tổng số đơn vị vận hành lên 2.626 đơn vị vào cuối năm ngoái.

  Quy mô trung bình của các trang trại gió mới là 23,8 MW/địa điểm vào năm 2023 trong khi công suất trung bình của các tuabin gió được lắp đặt là 3,8 MW/đơn vị.

  Khi nói đến điện gió ngoài khơi, cả nước có 153,5 MW công suất lắp đặt vào cuối năm ngoái, chưa bao gồm các trang trại gió bán ngoài khơi có thể tiếp cận được từ các khu vực ven biển.

  Trong tổng số, có hai địa điểm có tổng công suất 5 MW là các trang trại gió nổi ngoài khơi.

  Nhật Bản hiện có sáu trang trại gió ngoài khơi đang hoạt động, trong đó có hai dự án quy mô lớn là Cảng Noshiro 84 MW và Cảng Akita 54,6 MW.

  Cảng Akita được đưa vào hoạt động thương mại vào tháng 1 năm 2023 trong khi Cảng Noshiro đi vào hoạt động thương mại từ tháng 12 năm 2022.

  Theo JWPA, các dự án gió bán xa bờ của Nhật Bản có tổng công suất lắp đặt là 34,2 MW, trải rộng trên bốn trang trại gió.

  Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu triển khai 10 GW công suất gió ngoài khơi vào năm 2030 và 30-45 GW vào năm 2040, bao gồm cả gió nổi, như một phần trong mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

  Vào ngày 19 tháng 1, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã mở thầu cho một địa điểm điện gió ngoài khơi ở Biển Nhật Bản, ngoài khơi tỉnh Aomori và một địa điểm ngoài khơi bờ biển của thị trấn Yuza ở tỉnh Yamagata.

  Cuộc đấu thầu mở cửa đến ngày 19 tháng 7 và các nhà phát triển của hai địa điểm dự án sẽ được chọn vào tháng 12 năm nay.

  Zalo
  Hotline