Nhật Bản Cốp pha/Thành lập hệ thống kỹ thuật viên cốt lõi để tháo dỡ cốp pha/Vận hành toàn diện từ năm 2017

Nhật Bản Cốp pha/Thành lập hệ thống kỹ thuật viên cốt lõi để tháo dỡ cốp pha/Vận hành toàn diện từ năm 2017

  Hiệp hội Công trình Ván khuôn Nhật Bản ( Japan Formwork, do Kenji Minowa chủ trì) đã bắt đầu tạo ra một hệ thống kỹ thuật viên cốt lõi đã đăng ký dành cho công nhân tháo dỡ ván khuôn. Sự phối hợp đã được thực hiện với Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, và cuộc họp đầu tiên của ``Ủy ban Thành lập Hệ thống Kỹ năng Cốt lõi Tháo dỡ Ván khuôn đã Đăng ký'' đã được tổ chức vào tháng trước. Theo lộ trình đề xuất thiết lập hệ thống, các yêu cầu đủ điều kiện và chương trình giảng dạy khóa học sẽ được xác định vào cuối năm nay, với các khóa học dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 9 năm sau và đánh giá năng lực sẽ bắt đầu vào tháng 12 cùng năm.

  Tại cuộc họp đầu tiên của ủy ban thành lập, một chính sách đã được công bố nhằm thiết lập và đặt ra một khóa học mới cho các kỹ thuật viên cốt lõi tháo dỡ cốp pha đã đăng ký liên quan đến tiêu chuẩn đánh giá năng lực cấp 4 đối với công nhân tháo dỡ cốp pha theo Hệ thống nâng cao nghề nghiệp xây dựng (CCUS). Chúng tôi cũng đề nghị nên xây dựng tiêu chuẩn cấp độ 3 dựa trên tiêu chuẩn dành cho những nghề không có hệ thống chứng nhận kỹ năng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét các tiêu chuẩn đánh giá năng lực cấp độ 3 và 4 đồng thời phối hợp với Quỹ Khuyến khích ngành Xây dựng (Quỹ khuyến khích).

  Theo dự thảo của ban ban hành, tiêu chuẩn bậc 3 được quy định là 5 năm (1.075 ngày) ngày làm việc và 3 năm (645 ngày) ngày làm việc đối với quản đốc. Sau khi đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ Cấp 2, bạn sẽ được đào tạo kỹ năng cho người giám sát công việc lắp ráp hỗ trợ cốp pha, đào tạo kỹ năng giám sát công việc lắp ráp giàn giáo hoặc đào tạo đặc biệt cho cùng một công nhân, đào tạo kỹ năng giám sát công việc nguy hiểm do thiếu oxy/hydro sunfua. bắt buộc phải có bằng cấp như các khóa đào tạo.

  Bậc 4 có kinh nghiệm quản đốc tương đương bậc 3, số ngày làm việc quy định là 10 năm (1720 ngày). Trình độ chuyên môn của anh đạt tiêu chuẩn cấp 2, cấp 3, ngoài thạc sĩ xây dựng, anh còn liệt kê các kỹ thuật viên nòng cốt tháo dỡ ván khuôn đã đăng ký, sẽ được đào tạo trong tương lai.

  Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu chi tiết đề cương hệ thống và chương trình giảng dạy, đồng thời sẽ nộp một loạt tài liệu lên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch và Quỹ Xúc tiến trong nửa cuối năm nay, với mục tiêu nhận được sự chấp thuận vào tháng 4 năm sau sau khi trải qua các thủ tục sàng lọc.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline