Nhà máy điện địa nhiệt J-Power Onikobe hoàn thành

Nhà máy điện địa nhiệt J-Power Onikobe hoàn thành

    ◆Tiếp tục hoạt động an toàn hơn

    Vào tháng 11, J-Power (Phát triển Điện lực) đã tổ chức lễ hoàn thành nhà máy điện địa nhiệt Onikobe (14.900 kilowatt, Thành phố Osaki, Tỉnh Miyagi), hoàn thành khoảng 4 năm công việc đổi mới. Ngoài việc đổi mới máy phát điện tua-bin và tòa nhà, công việc cải tạo này còn củng cố các giếng sản xuất và giếng phun lại nằm rải rác khắp khu vực. Trước những thảm họa khí gas xảy ra ở khu vực này trước đây, công ty đã tiếp tục hoạt động thương mại vào tháng 4 với những cân nhắc an toàn hơn. Chuyên mục đặc biệt này cung cấp cái nhìn tổng quan về công việc đổi mới tại Nhà máy điện địa nhiệt Onikobe, cùng với bài phỏng vấn Giám đốc Tetsuya Nagatsuka.

    Zalo
    Hotline