[Ngoại hình hàng đầu mới] Kiyoto Shimabukuro, Chủ tịch Oki Denko / Đảm bảo nguồn nhân lực và tăng số lượng đơn hàng

[Ngoại hình hàng đầu mới] Kiyoto Shimabukuro, Chủ tịch Oki Denko / Đảm bảo nguồn nhân lực và tăng số lượng đơn hàng

  Giới thiệu CNTT-TT để hợp lý hóa hoạt động Ban lãnh đạo cấp cao của
   Okidenko đã thay đổi lần đầu tiên sau hai năm và Kiyoto Shimabukuro, cựu phó chủ tịch Công ty Điện lực Okinawa, trở thành chủ tịch mới. Nhằm mục đích mở rộng doanh số bán hàng bên ngoài Tập đoàn Điện lực Okinawa trong khi nền kinh tế Okinawa phục hồi nhanh chóng sau cuộc khủng hoảng hào quang. Mặt khác, vấn đề là thiếu nhân lực. Tại Okinawa, cùng với ngành sản xuất và du lịch, ngành xây dựng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về nguồn nhân lực. Chủ tịch Shimabukuro cho biết, "Chúng tôi muốn có thể đảm bảo an toàn cho người lao động và tăng số lượng đơn đặt hàng."

  Ông Kiyoto Shimabukuro
   

  Zalo
  Hotline