Nghiên cứu mới cho thấy hiệu quả năng lượng của các lò đốt chất thải của EU thấp một cách đáng kinh ngạc

Nghiên cứu mới cho thấy hiệu quả năng lượng của các lò đốt chất thải của EU thấp một cách đáng kinh ngạc

  Nghiên cứu mới cho thấy hiệu quả năng lượng của các lò đốt chất thải của EU thấp một cách đáng kinh ngạc


  Một nghiên cứu mới được công bố hôm nay bởi Zero Waste Europe (ZWE) cho thấy hiệu quả phát điện của các cơ sở đốt rác thải hiện có của Liên minh Châu Âu là rất thấp.

  Nghiên cứu "Làm sáng tỏ sự phục hồi hiệu quả: Hiệu suất của các cơ sở đốt rác ở Liên minh châu Âu" do Equanimator thực hiện đã phát hiện ra rằng hiệu suất điển hình của việc tạo ra năng lượng, đặc biệt là khi chỉ tạo ra điện, trong các trường hợp tốt nhất là khoảng 20%. Con số này so với con số khoảng 35% đối với sản xuất điện đốt than và 55% đối với các nhà máy tua-bin khí chu trình hỗn hợp (CCGT).

  Tình hình có phần tốt hơn, tương đối, liên quan đến sản xuất nhiệt, nhưng ngay cả ở đây, hiệu suất không tốt hơn so với nồi hơi đốt khí đốt trong nước. Tình hình trở nên tồi tệ hơn – lượng phát thải thực sự tăng gấp đôi, cả đối với điện và khí đốt – khi xem xét lượng phát thải CO2 không hóa thạch từ quá trình đốt rác thải.

  Hơn nữa, nghiên cứu đặt câu hỏi về cơ sở khá độc đoán để phân biệt giữa đốt bỏ (D10) và thu hồi (R1). Ngưỡng hiệu suất năng lượng được thiết lập theo công thức R1 được thiết lập để phân biệt giữa lò đốt xử lý và thu hồi chất thải là ngưỡng quá dễ đáp ứng. Ngưỡng R1 có thể đạt được với hiệu suất thấp tới 16,5% hiệu suất ròng. Do đó, báo cáo khuyến nghị từ bỏ sự khác biệt vô nghĩa giữa quá trình đốt cháy D10 và R1.

  Janek Vähk, Điều phối viên Chương trình Khí hậu, Năng lượng và Ô nhiễm Không khí của ZWE, cho biết: “Báo cáo cung cấp bằng chứng cho thấy việc đốt chất thải để lấy năng lượng là một quy trình rất kém hiệu quả và do đó khía cạnh phục hồi năng lượng của nó thường được một số bên liên quan chú trọng quá mức. Hơn nữa, quá trình khử cacbon đang diễn ra khiến việc coi chất thải là nguồn năng lượng phù hợp ngày càng khó khăn, do đó nhu cầu thu hồi năng lượng từ chất thải dẫn đến công thức R1 đã lỗi thời.”

  Dominic Hogg, Giám đốc của Equanimator: “Trường hợp phân biệt giữa 'thu hồi' và 'xử lý' trên cơ sở hiệu quả năng lượng luôn là vấn đề đáng nghi ngờ. Theo luật, các lò đốt được yêu cầu phải thu hồi nhiệt ở mức có thể thực hiện được và bất kỳ sự phân biệt có ý nghĩa nào cũng sẽ loại trừ một tỷ lệ đáng kể các cơ sở đang hoạt động. Thay vào đó, theo dữ liệu của EU, khoảng 98% tổng số rác thải đô thị được đốt được xử lý tại các cơ sở đủ điều kiện là 'phục hồi'. Điều đó cho thấy 'ngưỡng hiệu quả' đã được thiết kế để đáp ứng quá dễ dàng. Do lợi ích giảm dần từ việc đốt rác khi hệ thống năng lượng khử cacbon, đã đến lúc loại bỏ sự khác biệt này và phân loại lại tất cả các lò đốt rác thành cơ sở xử lý.”

  Hiệu quả phát điện thấp của quá trình đốt dẫn đến phát thải khí nhà kính trên mỗi đơn vị điện năng gần gấp đôi so với phát thải từ khí đốt tự nhiên.

  Với suy nghĩ trên, ZWE kêu gọi Ủy ban Châu Âu trong bản sửa đổi sắp tới của Chỉ thị Khung Xử lý Chất thải:

  loại bỏ công thức R1 trong Phụ lục II của Chỉ thị Khung chất thải để việc đốt chất thải đô thị không còn được phân loại là 'phục hồi' nữa;
  thiết lập mục tiêu phát sinh chất thải đô thị hỗn hợp (còn lại) là 100 kg trên đầu người vào năm 2035, để chuyển trọng tâm từ việc xử lý chất thải sang giải quyết việc phát sinh chất thải hỗn hợp ngay từ đầu.

  Zalo
  Hotline