Nghiên cứu do Văn phòng Nội các SIP lựa chọn/Liên kết dữ liệu điện năng và truyền tải với Viện Nghiên cứu Điện lực Trung ương, v.v.

Nghiên cứu do Văn phòng Nội các SIP lựa chọn/Liên kết dữ liệu điện năng và truyền tải với Viện Nghiên cứu Điện lực Trung ương, v.v.

    Viện Nghiên cứu Công nghiệp Điện lực Trung ương đã thông báo vào ngày 25 rằng hai dự án nghiên cứu chung với các trường đại học và các tổ chức khác đã được chọn cho Chương trình Sáng tạo Đổi mới Chiến lược (SIP) của Văn phòng Nội các. Chúng tôi sẽ nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng cho chính quyền địa phương để cho phép trực quan hóa lượng khí thải carbon dioxide (CO2) và hệ thống quản lý năng lượng liên kết với dữ liệu giao thông đô thị như xe điện (EV). Thời gian dự kiến ​​tối đa là 5 năm, kết thúc vào năm tài chính 2027.

    Đây là một phần của “xây dựng hệ thống quản lý năng lượng thông minh”, là một trong 14 vấn đề được đặt ra trong giai đoạn thứ ba của SIP. Trong số tám chủ đề nghiên cứu, bao gồm năng lượng, tính di động và sử dụng năng lượng tối ưu, Viện Nghiên cứu Điện lực Trung ương đã tham gia hai chủ đề.

    Zalo
    Hotline