Nghiên cứu cho biết 200 thành phố của Mỹ sẽ không đạt được mục tiêu năng lượng bền vững dù đã cam kết chuyển đổi vào năm 2050

Nghiên cứu cho biết 200 thành phố của Mỹ sẽ không đạt được mục tiêu năng lượng bền vững dù đã cam kết chuyển đổi vào năm 2050

  Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Môi trường: Cơ sở hạ tầng và Tính bền vững của IOP Publishing, hai trăm cộng đồng Hoa Kỳ sẽ không chuyển đổi sang 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050 bất chấp cam kết thực hiện điều đó.

  năng lượng tái tạo

  Tín dụng: Pixabay/CC0 Miền công cộng

  Nghiên cứu cho thấy đến năm 2050, khí đốt sẽ vẫn là nguồn năng lượng chính ở Mỹ do các kế hoạch cơ sở hạ tầng hiện tại để triển khai năng lượng tái tạo không thể cung cấp đủ sản lượng năng lượng. Những dự báo gần đây cho thấy rằng việc sản xuất năng lượng tái tạo sẽ cần tăng gấp ba lần để đáp ứng thậm chí 45% sản lượng năng lượng. Kết quả chỉ ra rằng trong nhiều trường hợp, năng lượng tái tạo được sử dụng như một nguồn bổ sung để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, thay vì là một công cụ chuyển tiếp khỏi nhiên liệu hóa thạch.

  Nghiên cứu này cung cấp cái nhìn sâu sắc độc đáo về mức tiêu thụ năng lượng ở cấp thành phố dựa trên khuôn khổ tiết kiệm năng lượng. Tiết kiệm năng lượng là một khuôn khổ tổng thể bao trùm một khu vực địa lý bao gồm đất đai, cơ sở hạ tầng, con người, lợi nhuận và các tác động đến môi trường cũng như cách các yếu tố này tác động đến mức tiêu thụ năng lượng.

  Dựa trên phương pháp này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Baylor đã kiểm tra một loạt các thành phố của Hoa Kỳ bao gồm Boston, Washington DC, Thành phố Salt Lake, Columbia và San Diego đã cam kết áp dụng các nguồn năng lượng tái tạo hoàn toàn vào năm 2050, nhận thấy rằng những thành phố này được dự đoán sẽ chỉ đáp ứng được 10% mục tiêu của họ trong 30 năm tới.

  Tiến sĩ Kayla Garrett, tác giả của nghiên cứu và Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ về Khoa học Môi trường tại Đại học Baylor, cho biết: "Phương pháp tiết kiệm năng lượng cho thấy rằng mặc dù nhu cầu chuyển đổi này là rõ ràng nhưng con đường tốt nhất để đạt được điều đó vẫn còn đang được tranh luận rất nhiều. Nhiều lĩnh vực đang phải đối mặt với các mục tiêu bền vững xung đột nhau như thay đổi cơ sở hạ tầng, lưu trữ năng lượng, sử dụng đất và tài nguyên, đa dạng sinh học, phát triển kinh tế, v.v. Điều này có thể dẫn đến 'tê liệt phân tích', một trong những yếu tố cản trở chính cho hành động quyết định nhằm giảm phát thải khí nhà kính. "

  Garrett tiếp tục: "Phương pháp tiếp cận năng lượng cho thấy nhiều sự chồng chéo giữa nhu cầu và mục tiêu của các cộng đồng lân cận cũng như cách họ có thể làm việc cùng nhau. Kiến thức này có thể thúc đẩy hợp tác tài trợ, thu hồi đất, cơ sở hạ tầng, phân phối và lưu trữ năng lượng tái tạo. Cần có sự trao đổi giữa các bên những người áp dụng cách tiếp cận thị trường đối với cung và cầu so với những người áp dụng cách tiếp cận chính trị xã hội."

  Zalo
  Hotline