New York tiết lộ 16 triệu USD hỗ trợ hydro sạch

New York tiết lộ 16 triệu USD hỗ trợ hydro sạch

  Bang New York đã công bố gói tài trợ trị giá 16 triệu USD để hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và trình diễn hydro sạch (RD&D) cũng như những người nộp đơn xin tài trợ hydro liên bang rộng hơn.

  new-york-tiết lộ-16m-sạch-hydro-hỗ trợ

  Được quản lý bởi Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Năng lượng Bang New York (NYSERDA), bang này đang đưa ra hai cơ hội cạnh tranh trong Chương trình Nhiên liệu sạch và Hydro, với 11 triệu USD dành cho RD&D.

  Việc phát triển sản phẩm “sản phẩm, hệ thống, chiến lược hoặc dịch vụ công nghệ có thể bán được trên thị trường và bất kỳ thử nghiệm hoặc xác nhận đổi mới nào” chưa có sẵn trên thị trường sẽ được chấp nhận.

  Các dự án thí điểm và trình diễn nhằm thử nghiệm công nghệ, hệ thống, chiến lược hoặc dịch vụ cũng sẽ được xem xét cấp vốn.

  5 triệu USD cũng đã được cung cấp để cung cấp “hỗ trợ chia sẻ chi phí” cho các công ty thành công trong việc xin tài trợ hydro liên bang cho các dự án có trụ sở tại New York.

  Được Thống đốc Kathy Hochul công bố, khoản tài trợ này hy vọng sẽ hỗ trợ mục tiêu của bang là đạt được 100% điện không phát thải vào năm 2040.

  Rory Christian, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Công của Bang New York, cho biết nguồn tài trợ “cực kỳ cần thiết” sẽ giúp phát triển và triển khai các phương pháp tiếp cận mới để giảm lượng khí thải.

  Amit Goyal, Giám đốc khu vực về nhiên liệu hydro và carbon thấp tại DNV, nhận xét: “Mặc dù các khoản tín dụng thuế có trong Đạo luật giảm lạm phát của Hoa Kỳ (IRA) sẽ cải thiện đáng kể tính kinh tế của các dự án hydro sạch, nhưng thực tế là từng bang cũng phải trực tiếp thực hiện các biện pháp khắc phục. hành động để đẩy nhanh việc sản xuất và sử dụng hydro sạch trong nước.”

  Khoản tài trợ mới nhất theo sau gói 10 triệu đô la tương tự được công bố vào tháng 5 năm ngoái (2023). Tiểu bang cho biết đề xuất nhận được cho vòng này đang được đánh giá và dự kiến ​​trao giải vào quý 3 năm 2024.

  Mời đối tác xem hoạt động của Pacific co.ltd:
  Fanpage:    
   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:     https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline