Nel nhận được tài trợ bổ sung của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để phát triển công nghệ máy điện phân PEM

Nel nhận được tài trợ bổ sung của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để phát triển công nghệ máy điện phân PEM

    Nel Hydrogen US đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tài trợ 5,6 triệu đô la Mỹ để đẩy nhanh quá trình phát triển ngăn xếp máy điện phân PEM tiên tiến, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Kỹ sư-Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Kỹ thuật Xây dựng.

    Mục đích của chương trình tổng thể là đẩy nhanh quá trình phát triển máy điện phân chi phí thấp với mục đích giảm cả chi phí vận hành và vốn. Các quỹ bổ sung sẽ được sử dụng để mở rộng quy mô các vật liệu và quy trình tiên tiến.

    Kathy Ayers, Phó Chủ tịch, Nghiên cứu và Phát triển tại Nel cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được xây dựng dựa trên chương trình hiện có của mình với ERDC-CERL để cải tiến công nghệ máy điện phân PEM.

    Zalo
    Hotline