MUFG tăng gấp ba mục tiêu tài chính bền vững năm 2030 lên 660 tỷ USD do nhu cầu mạnh mẽ

MUFG tăng gấp ba mục tiêu tài chính bền vững năm 2030 lên 660 tỷ USD do nhu cầu mạnh mẽ

  Tập đoàn ngân hàng Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) có trụ sở tại Tokyo hôm nay đã công bố một loạt sáng kiến ​​liên quan đến tính bền vững, bao gồm tăng gần gấp ba mục tiêu tài chính bền vững vào năm 2030 lên 100 nghìn tỷ Yên (660 tỷ USD) từ mục tiêu 35 nghìn tỷ Yên trước đó, cũng như thành lập Văn phòng Rủi ro Bền vững mới để quản lý các rủi ro bền vững, chẳng hạn như rủi ro biến đổi khí hậu, trong toàn tập đoàn.

  MUFG tăng gấp ba mục tiêu tài chính bền vững năm 2030 lên 660 tỷ USD do nhu cầu mạnh mẽ

  Các mục tiêu và sáng kiến ​​mới đã được công bố như một phần của việc công bố Kế hoạch kinh doanh trung hạn (MTBP) của MUFG trong thời gian ba năm tới. Kế hoạch kinh doanh mới xác định những nỗ lực của ngân hàng nhằm thúc đẩy tiến bộ xã hội và môi trường như một trong 3 trụ cột chính và nhằm mục đích tích hợp những nỗ lực này vào chiến lược quản lý của MUFG.

  Trong một tuyên bố thông báo về việc phát hành MTBP mới, MUFG cho biết:

  “MUFG trước đây đã thiết lập các vấn đề ưu tiên trong quản lý bền vững của chúng tôi nhằm hiện thực hóa một môi trường và xã hội bền vững. Chúng tôi đã sửa đổi các vấn đề ưu tiên như vậy có tính đến những thay đổi về môi trường, kỳ vọng của xã hội và tầm quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi, đồng thời sẽ tăng cường nỗ lực thúc đẩy tiến bộ xã hội và môi trường, tích hợp những nỗ lực đó vào chiến lược kinh doanh của chúng tôi.”

  MUFG đặt mục tiêu tài chính bền vững đầu tiên vào năm 2019, với mục tiêu cung cấp tổng cộng 20 nghìn tỷ yên tài chính bền vững, bao gồm các khoản vay, đầu tư, bảo lãnh phát hành và dịch vụ tư vấn tài chính, từ năm 2019 đến năm 2030. Mục tiêu mới đánh dấu lần sửa đổi thứ hai, sau khi ngân hàng ban đầu tăng mục tiêu lên 35 nghìn tỷ yên vào năm 2021. Theo Báo cáo Khí hậu mới công bố của MUFG, mục tiêu mới là đạt được 100 nghìn tỷ yên vào năm 2030, bao gồm 50 nghìn tỷ yên nhằm vào các vấn đề môi trường, được đưa ra “do tiến độ ổn định và nhu cầu ngày càng tăng để lấy tiền.”

  Báo cáo Khí hậu cũng lưu ý rằng ngân hàng đã tiếp cận mục tiêu cũ của mình, với MUFG đạt 28 nghìn tỷ USD để hướng tới mục tiêu vào cuối năm 2023.

  Theo MUFG, Văn phòng Rủi ro Bền vững mới của ngân hàng sẽ báo cáo trực tiếp với Giám đốc Rủi ro của Tập đoàn và hoạt động như một “tổ chức phòng thủ tuyến thứ hai” chịu trách nhiệm quản lý các rủi ro liên quan đến tính bền vững trong toàn tập đoàn.

  MUFG cũng đã công bố một loạt các sửa đổi và cập nhật khuôn khổ liên quan đến tính bền vững, bao gồm việc bổ sung nhu cầu giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, vốn tự nhiên, nền kinh tế tuần hoàn và tôn trọng nhân quyền một cách tích hợp vào tuyên bố chính sách môi trường của mình, sửa đổi tuyên bố chính sách nhân quyền của mình. để bao gồm tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu, mất vốn tự nhiên và AI đối với nhân quyền và chính sách mới về thẩm định nhân quyền, đồng thời thiết lập và cập nhật các chính sách quản lý vốn con người.

  MUFG đã nói:

  “Trong thời đại mà các cấu trúc kinh tế và xã hội đang thay đổi đáng kể trên quy mô toàn cầu, chúng tôi tin rằng khả năng của MUFG trong việc tạo điều kiện kết nối, tận dụng mạng lưới rộng khắp và các giải pháp đa dạng của mình có thể được phát huy tối đa. Bằng cách nắm bắt cơ hội này để đạt được sự tăng trưởng hơn nữa và hiện thực hóa Mục đích “cam kết mang lại một tương lai tươi sáng hơn”, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng mong đợi của các bên liên quan.”

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline