MSCI ra mắt Viện bền vững mới

MSCI ra mắt Viện bền vững mới

  Hôm nay, nhà cung cấp dữ liệu đầu tư và nghiên cứu MSCI đã công bố ra mắt Viện Phát triển bền vững MSCI, một sáng kiến ​​mới nhằm tạo điều kiện hợp tác trên toàn hệ sinh thái thị trường vốn nhằm tạo ra giá trị bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu.

  MSCI ra mắt Viện bền vững mới

  Henry Fernandez, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của MSCI, cho biết:

  “Những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu không thể chỉ được giải quyết bởi các chính phủ, tập đoàn, tổ chức phi chính phủ hoặc các tổ chức đa phương. Các giải pháp có ý nghĩa nhất đều yêu cầu một số hình thức hợp tác liên ngành. Thông qua Viện Phát triển bền vững MSCI, chúng tôi sẽ tập hợp nhiều nhà tư tưởng có thế mạnh và kiến ​​thức chuyên môn bổ sung cho nhau, đồng thời giúp họ biến những ý tưởng dựa trên dữ liệu thành ảnh hưởng và hành động trong thế giới thực.”

  Theo MSCI, Viện Phát triển bền vững mới sẽ thúc đẩy sự hợp tác trên toàn hệ sinh thái, bao gồm tài chính, học viện, chính phủ, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nghiên cứu và công ty, bên cạnh việc điều chỉnh dữ liệu, phân tích, chính sách và hành động. Các sáng kiến ​​sẽ bao gồm trang bị cho các nhà nghiên cứu hàn lâm và các nhà hoạch định chính sách dữ liệu, số liệu và mô hình bền vững được các nhà đầu tư sử dụng và hợp tác với các tổ chức học thuật, bao gồm Trường Kinh doanh sau đại học của Đại học Stanford để đào tạo các nhà nghiên cứu và sinh viên áp dụng các số liệu này để phân bổ vốn, khuyến khích đổi mới trên dữ liệu mới và các phương pháp đo lường nhằm cung cấp thông tin chi tiết về các ứng dụng quyết định phân bổ vốn và tài chính bền vững, cung cấp nghiên cứu liên quan đến tính bền vững được tuyển chọn cho các nhà đầu tư và công ty,

  Viện mới sẽ được lãnh đạo bởi Linda-Eling Lee, người đã được bổ nhiệm làm Giám đốc sáng lập và Giám đốc Viện Phát triển bền vững của MSCI. Lee gia nhập MSCI vào năm 2010 sau khi mua lại RiskMetrics Group, nơi bà giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiên cứu Khu vực Tiêu dùng, ESG. Gần đây nhất, cô giữ chức vụ Giám đốc điều hành, Giám đốc toàn cầu về ESG và Nghiên cứu khí hậu tại MSCI, giám sát tất cả ESG cũng như nội dung và phương pháp liên quan đến khí hậu, đồng thời là thành viên của Ủy ban điều hành của MSCI.

  Viện cũng sẽ được tư vấn bởi Hiromichi Mizuno, người mới gia nhập công ty với tư cách là Cố vấn đặc biệt cho Giám đốc điều hành, đặc biệt tập trung vào các vấn đề về khí hậu và đầu tư bền vững.

  Lý nói:

  “Chúng tôi vô cùng vui mừng được làm việc với các nhà đầu tư, học giả, nhà hoạch định chính sách, tổ chức phi chính phủ và công ty trong các ngành, tận dụng kinh nghiệm của MSCI trong việc phát triển những cách thức mới để đo lường cả giá trị tài chính và phi tài chính. Cùng nhau, chúng ta sẽ đào sâu kiến ​​thức về cách thị trường vốn có thể giúp thúc đẩy giá trị bền vững.”

  Zalo
  Hotline