MOL, Hokutaku hoàn thành cơ sở đào tạo O&M gió ngoài khơi tại Nhật Bản

MOL, Hokutaku hoàn thành cơ sở đào tạo O&M gió ngoài khơi tại Nhật Bản

  Mitsui OSK Lines (MOL) và công ty thuộc tập đoàn Hokutaku đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở đào tạo chuyên về vận hành và bảo trì thực tế (O&M) sản xuất điện gió ngoài khơi trong khuôn viên Chi nhánh Kyushu của Hokutaku tại Nhật Bản.

  Cơ sở đào tạo MOL Hokutaku

  Nguồn: Mitsui OSK Lines

  Theo MOL, đây là cơ sở đào tạo đầu tiên ở Nhật Bản sử dụng mảnh chuyển tiếp (TP). Cơ sở này sẽ có thể cung cấp đào tạo bảo trì, giả định các rủi ro cụ thể đối với việc sản xuất điện gió ngoài khơi, dựa trên kinh nghiệm của Hokutaku trong bảo trì và nghiên cứu điển hình từ Châu Âu.

  Với Hokutaku là công ty trợ cấp đại diện và MOL là công ty trợ cấp tham gia, cơ sở này được xây dựng như một trong những dự án được trợ cấp trong Dự án Phát triển nguồn nhân lực điện gió ngoài khơi, do Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng Nhật Bản quản lý. Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cho năm tài chính 2022 và 2023 tương ứng.

  Theo MOL, khóa đào tạo không chỉ giới hạn ở các kỹ sư bảo trì của Hokutaku mà dành cho tất cả những người liên quan đến bảo trì điện gió ngoài khơi.

  Ngoài ra, MOL và Hokutaku đặt mục tiêu trở thành đối tác được lựa chọn cho toàn bộ chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi, bằng cách kết hợp thế mạnh của cả hai công ty.

  MOL cho biết các công ty sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh gió ngoài khơi tại Thành phố Kitakyushy, thông qua đầu tư vào các dự án gió ngoài khơi.

  Năm 2021, các công ty đã thành lập Horizon Ocean Management, một công ty liên doanh, cung cấp dịch vụ kiểm tra và bảo trì cho lĩnh vực gió ngoài khơi.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline