MOE Nhật Bản chọn các dự án được ủy thác cho Chương trình "Dự án trình diễn năm tài chính 2022 về hệ thống

MOE Nhật Bản chọn các dự án được ủy thác cho Chương trình "Dự án trình diễn năm tài chính 2022 về hệ thống

  MOE Nhật Bản chọn các dự án được ủy thác cho Chương trình "Dự án trình diễn năm tài chính 2022 về hệ thống tuần hoàn tài nguyên nhựa hướng tới một xã hội khử cacbon" (Vòng thứ hai)


  Bộ Môi trường (MOE), Nhật Bản, đã quyết định cải cách việc sử dụng nhựa thông thường nhằm đẩy nhanh việc thiết lập một hệ thống tái chế tài nguyên góp phần tạo ra một xã hội khử cacbon.

  Trong Chương trình này, MOE Nhật Bản thực hiện các dự án trình diễn cần thiết để giải quyết các thách thức kỹ thuật và đạt được thương mại hóa bằng cách phát triển các vật liệu thay thế nhựa có nguồn gốc từ tài nguyên hóa thạch và nâng cấp các hệ thống và công nghệ tái chế nhựa.

  Đối với Chương trình năm tài chính 2022, MOE Nhật Bản đã kêu gọi các ứng dụng cho các dự án được trợ cấp từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 13 tháng 5 năm 2022.

  Theo kết quả của quá trình sàng lọc sơ bộ dựa trên các tài liệu ứng dụng và đánh giá của Ủy ban Đánh giá và Đánh giá bao gồm các chuyên gia, MOE Nhật Bản đã chọn các dự án được nêu dưới đây.

  Đề cương của Chương trình "Dự án trình diễn năm tài chính 2022 cho Hệ thống tuần hoàn tài nguyên nhựa hướng tới một xã hội khử cacbon"
  Bộ Giáo dục Nhật Bản đã quyết định cải cách việc sử dụng nhựa thông thường để đẩy nhanh việc thiết lập hệ thống tái chế tài nguyên nhựa, góp phần tạo ra một xã hội ít carbon và nền kinh tế tuần hoàn. Để đạt được mục tiêu này, MOE Nhật Bản đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nhựa sinh học, v.v. có nguồn gốc từ các nguồn tài nguyên tái tạo thay thế nhựa có nguồn gốc từ tài nguyên hóa thạch.

  Ngoài ra, MOE Nhật Bản thực hiện các dự án sau với mục đích giảm lượng khí thải CO2 có nguồn gốc năng lượng trong toàn bộ hệ thống tái chế tài nguyên nhựa bằng cách nâng cấp các công nghệ và hệ thống tái chế cho các vật liệu nhựa khó tái chế.

  (i) Các dự án trình diễn chuyển đổi sang nhựa sinh học tiết kiệm CO2 (tài nguyên tái tạo) thay thế nhựa có nguồn gốc từ hóa thạch và để thực hiện xã hội
  (ii) Dự án trình diễn xây dựng quy trình tái chế nhựa và giảm phát thải CO2

  kết quả tuyển chọn
  Theo Chương trình này, MOE Nhật Bản đã nhận được 8 đơn đăng ký và do kết quả sàng lọc sơ bộ các tài liệu đăng ký và xem xét của Ủy ban Đánh giá và Đánh giá bao gồm các chuyên gia, họ đã chọn 2 dự án thay thế và 1 dự án tái chế như dưới đây.

  (i) Các dự án trình diễn chuyển đổi sang nhựa sinh học tiết kiệm CO2 (tài nguyên tái tạo) thay thế nhựa có nguồn gốc từ hóa thạch và để thực hiện xã hội

  Tên thực thể: GSI Creos Corporation
  Tên dự án: Dự án phát triển và quảng bá mồi nhử nhựa composite sinh khối có khả năng phân hủy sinh học trong nước biển và nước ngọt

  Tên thực thể: Labyrinthula Co.,Ltd.
  Tên dự án: Dự án trình diễn sản xuất nhựa sinh học sử dụng polysacarit không ăn được

  (ii) Dự án trình diễn xây dựng quy trình tái chế nhựa và giảm phát thải CO2

  Tên đơn vị: MSC Co.,Ltd.
  Tên dự án: Dự án trình diễn xây dựng quy trình tái chế tiên tiến và giảm CO2 bằng công nghệ nghiền và trộn sợi cáp quang

  Zalo
  Hotline