Mô hình tiên phong giảm lượng carbon đô thị thông qua phủ xanh đô thị

Mô hình tiên phong giảm lượng carbon đô thị thông qua phủ xanh đô thị

  Các nhà nghiên cứu đã giới thiệu một khuôn khổ sáng tạo để đạt được mức độ trung hòa carbon ở khu vực thành thị trong một bài báo đăng trên  Khoa học Môi trường và Công nghệ Sinh thái . Nghiên cứu tập trung vào Wuyishan, một thành phố định hướng dịch vụ ở miền Nam Trung Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của các chiến lược toàn diện, xem xét cả lượng phát thải khí nhà kính (GHG) bên trong và bên ngoài để giảm thiểu carbon một cách hiệu quả.

  Mô hình tiên phong giảm lượng carbon đô thị thông qua phủ xanh đô thị

  Nguồn:  Khoa học môi trường và Công nghệ sinh thái  (2023). DOI: 10.1016/j.ese.2023.100354

  Nghiên cứu này trình bày một chiến lược trung hòa carbon đô thị. Nó giới thiệu một phương pháp kỹ lưỡng để tính toán và giảm lượng phát thải khí nhà kính, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của lượng phát thải ngoài ranh giới thường bị bỏ qua, vốn chiếm tới 42% tổng lượng phát thải của Vũ Di Sơn.

  Cách tiếp cận này kết hợp một cách sáng tạo các đánh giá vòng đời với các phân tích theo ngành cụ thể, bao gồm tất cả các khía cạnh phát thải của thành phố. Ở Wuyishan, các biện pháp giảm thiểu bao gồm mở rộng năng lượng mặt trời, chuyển đổi sang xe điện và cải thiện các hoạt động nông nghiệp. Nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết cả nguồn phát thải bên trong và bên ngoài để tạo ra các chiến lược giảm lượng carbon hiệu quả. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các thành phố ở các nước đang phát triển, nơi phải đối mặt với những thách thức và cơ hội đặc biệt trong tăng trưởng bền vững do quá trình đô thị hóa và thay đổi công nghiệp nhanh chóng.

  Với kế hoạch tăng cường đáng kể năng lượng tái tạo và điện khí hóa vào năm 2035, Wuyishan thể hiện cam kết mạnh mẽ về một tương lai bền vững, ít carbon. Nghiên cứu này cung cấp hướng dẫn có giá trị cho các thành phố trên toàn thế giới trong việc phát triển các kế hoạch trung hòa carbon toàn diện và thiết thực.

  Các tác giả của nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của phương pháp tích hợp này. Họ tuyên bố: “Phương pháp của chúng tôi cung cấp một công cụ thiết thực cho các thành phố, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, để phát triển lộ trình trung hòa carbon hiệu quả, bao gồm toàn bộ phạm vi phát thải khí nhà kính”.

  Khung này cung cấp một mô hình hoàn chỉnh để các thành phố phát triển và thực hiện các chiến lược nhằm đạt được mức độ trung hòa carbon. Nó nhấn mạnh sự cần thiết của việc tính toán các nguồn phát thải bên ngoài và nhấn mạnh sự chuyển đổi sang công nghệ carbon thấp và các hoạt động bền vững trên nhiều lĩnh vực khác nhau như năng lượng, giao thông, nông nghiệp và chất thải.

  Zalo
  Hotline