Máy 'Hydro xanh' Sản phẩm xuất khẩu hấp dẫn tiếp theo của Trung Quốc

Máy 'Hydro xanh' Sản phẩm xuất khẩu hấp dẫn tiếp theo của Trung Quốc

  Máy 'Hydro xanh' Sản phẩm xuất khẩu hấp dẫn tiếp theo của Trung Quốc

  On August 28, 2023, two staff members of the hydrogen production plant of Sinopec Xinxing Green Hydrogen Company check the operation of the hydrogen electrolyzers in Aksu, Xinjiang. Photo: VCG


  Vào ngày 28 tháng 8 năm 2023, hai nhân viên của nhà máy sản xuất hydro của Công ty Hydrogen Xanh Sinopec Xinxing kiểm tra hoạt động của máy điện phân hydro ở Aksu, Tân Cương. Ảnh: VCG

  Với mức chi phí và năng lực sản xuất hiện tại mà các nhà sản xuất máy điện phân hydro của Trung Quốc đạt được, sản phẩm được sử dụng để tạo ra “hydro xanh” có thể trở thành mặt hàng xuất khẩu năng lượng mới lớn thứ tư của đất nước sau các tấm pin mặt trời, pin lithium và xe điện. một chuyên gia.

  Zalo
  Hotline