Máy bay sử dụng nhiên liệu hydro có thể chiếm 38% tổng số máy bay vào năm 2050 theo báo cáo của McKinsey

Máy bay sử dụng nhiên liệu hydro có thể chiếm 38% tổng số máy bay vào năm 2050 theo báo cáo của McKinsey

  Máy bay sử dụng nhiên liệu hydro có thể chiếm 38% tổng số máy bay vào năm 2050 theo báo cáo của McKinsey

  hydrogen-powered-aircraft-could-make-up-38-of-all-aircraft-by-2050-reports-mckinsey


  Theo một báo cáo mới của McKinsey, máy bay chạy bằng hydro có thể chiếm 38% tổng số máy bay vào năm 2050, chiếm 34% nhu cầu năng lượng chung của ngành.

  Báo cáo cho biết, động cơ đẩy thay thế có thể cần từ 600 đến 1.700Twh-giờ năng lượng sạch trên toàn cầu vào năm 2050, tương đương với năng lượng được tạo ra bởi khoảng 10 đến 25 trang trại gió hoặc trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới.

  Khoảng 89 đến 96% năng lượng sẽ được sử dụng cho máy bay chạy bằng hydro, trong khi chỉ 4 đến 11% sẽ được sử dụng để cung cấp năng lượng cho máy bay chạy bằng pin điện nhỏ hơn, chẳng hạn như động cơ phản lực cánh quạt, máy bay phản lực khu vực và máy bay thân hẹp nhỏ hơn.

  Đối với một sân bay là một trung tâm lớn đang tìm cách đầu tư vào hóa lỏng hydro tại chỗ và sạc cho máy bay chạy bằng pin, tổng mức tiêu thụ điện tại chỗ cho các thiết bị đầu cuối, hỗ trợ mặt đất và các mục đích sử dụng khác có thể nằm trong khoảng từ 1.250 đến 2.450GW- báo cáo cho biết thêm.

  Để đáp ứng những nhu cầu này, các sân bay sẽ cần thực hiện các bước để nâng cấp kết nối lưới điện, cơ sở hạ tầng phân phối điện tại địa phương và các nhà máy điện của chính họ.

  Động cơ đẩy thay thế sẽ yêu cầu hai chuỗi giá trị cơ sở hạ tầng mới. Một sẽ liên quan đến hàng không chạy bằng pin và cái còn lại sẽ dành cho hàng không chạy bằng hydro.

  Các chuỗi giá trị này có thể bao gồm nhiều đối tác mới hiện không phải là một phần của hệ sinh thái hàng không và họ sẽ cùng tồn tại với cơ sở hạ tầng cần thiết cho nhiên liệu hàng không bền vững và nhiên liệu truyền thống. Lĩnh vực này sẽ cần các thủ tục mới để thu nhận, lưu trữ, xử lý và quản lý năng lượng, cũng như các phương tiện để phân phối năng lượng đó cho máy bay.

  Hầu hết các sân bay đều có không gian cho cơ sở hạ tầng lưu trữ và hóa lỏng hydro nhưng không đủ đất để tạo ra năng lượng sạch cần thiết để cung cấp năng lượng cho máy bay thông qua các phương tiện pin-điện và hydro, báo cáo nêu rõ.

  Mặc dù các sân bay được quảng cáo là trung tâm năng lượng khả thi, nhưng quy mô nhu cầu năng lượng cho động cơ đẩy thay thế sẽ khiến việc thực hiện tất cả quá trình sản xuất năng lượng tại các sân bay trở nên vô cùng khó khăn.

  Chẳng hạn, nếu Sân bay Paris-Charles De Gaulle được sử dụng làm ví dụ về một trung tâm quốc tế lớn, thì sân bay này sẽ cần khoảng 5.800 ha tấm pin mặt trời để tạo ra đủ điện đáp ứng nhu cầu của mình theo kịch bản thận trọng của Mission Possible Partnership. Điều này vượt xa quy mô của chính sân bay, hiện chiếm 3.300 ha. Với các yêu cầu về không gian quan trọng như vậy, hầu hết các sân bay sẽ có thể dựa vào quan hệ đối tác với các nhà cung cấp điện khác trong hệ sinh thái khu vực của họ để đáp ứng các yêu cầu đó.

  Một trung tâm liên lục địa có thể mong đợi đầu tư tổng cộng khoảng 3,9 tỷ đô la vào năm 2050 trên toàn bộ chuỗi giá trị, bao gồm mua lại năng lượng và sản xuất hydro, trong khi khoản đầu tư cho một sân bay lớn trong khu vực sẽ vào khoảng 1,3 tỷ đô la. Nó cảnh báo: “Các khoản đầu tư cần thiết để đáp ứng các mục tiêu cơ sở hạ tầng liên quan đến động cơ đẩy thay thế vào năm 2050 phải bắt đầu ngay bây giờ.

   

  Chuyển sang động cơ đẩy thay thế sẽ cần khoản đầu tư vốn từ 700 tỷ đô la đến 1,7 nghìn tỷ đô la trên toàn chuỗi giá trị vào năm 2050. Khoảng 90% khoản đầu tư này sẽ dành cho cơ sở hạ tầng ngoài sân bay, chủ yếu là sản xuất điện, điện phân và hóa lỏng hydro.

  Đối với máy bay chạy bằng hydro, sẽ cần có sự phối hợp giữa các sân bay lớn và nhỏ và là một thách thức lớn hơn. Để thành công, các sân bay, nhà điều hành và các bên liên quan khác phải cùng nhau xúc tác hành động trong và giữa các khu vực.

  Các sân bay có thể có đủ lượng dự trữ hydro và giúp định hình tương lai của ngành bằng cách khám phá quan hệ đối tác với các nhà cung cấp năng lượng xanh để phát điện và sản xuất hydro.

  Chỉ riêng chi tiêu vốn trong việc tạo ra năng lượng xanh cho ngành hàng không sẽ tăng gấp đôi so với dự đoán hiện tại về chi tiêu vốn cho sân bay toàn cầu (1,68 nghìn tỷ đô la vào năm 2040, ở mức 84 tỷ đô la mỗi năm). Điều này khiến gần như chắc chắn rằng những người chơi trong lĩnh vực hàng không “sẽ cần thiết lập quan hệ đối tác với các công ty trong các ngành khác, chẳng hạn như các nhà cung cấp năng lượng và những công ty trong các ngành tiêu thụ hydro, để đảm bảo khoản đầu tư cần thiết,” nó lưu ý.

  Báo cáo kết luận: Việc giới thiệu và phát triển động cơ đẩy thay thế trong lĩnh vực hàng không sẽ đòi hỏi những thay đổi đáng kể đối với chuỗi giá trị hiện tại, đòi hỏi đầu tư lớn vào sản xuất năng lượng sạch, đầu tư vào sân bay và sự phối hợp giữa nhiều bên liên quan trong và ngoài lĩnh vực hàng không truyền thống.

  “Những thay đổi đầu tiên có thể xảy ra sớm; tuy nhiên, những thay đổi đáng kể do chuyển sang động cơ đẩy thay thế sẽ xảy ra dần dần, cho phép các sân bay và các thành phần của chúng chuẩn bị cho phù hợp.”

  Zalo
  Hotline