Malaysia triển khai tư vấn về việc áp dụng các tiêu chuẩn báo cáo bền vững IFRS

Malaysia triển khai tư vấn về việc áp dụng các tiêu chuẩn báo cáo bền vững IFRS

  Ủy ban Chứng khoán Malaysia công bố Ủy ban Tư vấn về Báo cáo Phát triển Bền vững (ACSR) đã khởi động một cuộc tham vấn về đề xuất sử dụng Ban Tiêu chuẩn Phát triển Bền vững Quốc tế (ISSB) của Quỹ IFRS làm cơ sở cho các yêu cầu báo cáo bắt buộc đối với các công ty lớn và công ty niêm yết.

  Malaysia triển khai tư vấn về việc áp dụng các tiêu chuẩn báo cáo bền vững IFRS

  Cuộc tham vấn diễn ra sau sự ra mắt của Ủy ban Chứng khoán Malaysia của ACSR vào năm ngoái, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các tiêu chuẩn ISSB trong Khung báo cáo bền vững quốc gia mới dành cho Malaysia (NSRF), bên cạnh việc xác định và hỗ trợ các yếu tố khác của NSRF, bao gồm một khuôn khổ để đảm bảo và xây dựng năng lực.

  ISSB được ra mắt vào tháng 11 năm 2021 tại hội nghị khí hậu COP26, với mục tiêu phát triển Tiêu chuẩn công bố thông tin bền vững IFRS, được thúc đẩy bởi nhu cầu từ các nhà đầu tư, công ty, chính phủ và cơ quan quản lý nhằm cung cấp cơ sở toàn cầu về các yêu cầu công bố thông tin, giúp hiểu biết nhất quán về tác động của rủi ro và cơ hội bền vững đối với triển vọng của công ty.

  IFRS đã ban hành các tiêu chuẩn báo cáo về tính bền vững chung (IFRS S1) và khí hậu (IFRS S2) lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2023 và vào tháng 7, IOSCO, diễn đàn chính sách quốc tế hàng đầu và cơ quan thiết lập tiêu chuẩn cho các cơ quan quản lý chứng khoán đã kêu gọi các cơ quan quản lý kết hợp các tiêu chuẩn này vào tính bền vững của họ. khuôn khổ pháp lý báo cáo.

  Kể từ khi ISSB ra mắt, nhiều khu vực pháp lý đã công bố ý định áp dụng các tiêu chuẩn, bao gồm Vương quốc Anh, Canada, Brazil, Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng nhiều quốc gia khác, còn EU và Úc đã chuyển sang thiết lập các tiêu chuẩn của riêng họ với khả năng tương tác mạnh mẽ với các quốc gia khác. ISSB.

  Ghi nhận những diễn biến này, tài liệu tham vấn cho biết:

  “Trước sự hỗ trợ và nhu cầu sử dụng Tiêu chuẩn ISSB ngày càng tăng, việc phù hợp với những phát triển này là rất quan trọng đối với Malaysia với tư cách là một quốc gia định hướng xuất khẩu và được tích hợp chặt chẽ vào chuỗi cung ứng toàn cầu.”

  Cuộc tham vấn mới tìm kiếm phản hồi về các vấn đề chính xung quanh việc triển khai IFRS S1 và S2, bao gồm phạm vi và thời gian thực hiện, hỗ trợ chuyển đổi và các vấn đề liên quan đến đảm bảo.

  Bài viết phác thảo một cách tiếp cận tiềm năng để áp dụng các tiêu chuẩn khiến chúng trở thành bắt buộc đối với các tổ chức phát hành trên thị trường chính của Bursa Malaysia (“Các tổ chức phát hành được niêm yết trên thị trường chính”) và có khả năng mở rộng các yêu cầu báo cáo cho các tổ chức phát hành trên thị trường tăng trưởng (ACE Market), cũng như các công ty lớn chưa niêm yết. Các mốc thời gian được đề xuất cho các công ty Thị trường chính sẽ thấy việc báo cáo bắt đầu cho các năm tài chính kết thúc vào hoặc sau ngày 31 tháng 12 năm 2025 đối với IFRS S2 có áp dụng các biện pháp hỗ trợ và IFRS S1 để công bố các rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu, một năm sau đối với IFRS S1 có các biện pháp hỗ trợ và áp dụng đầy đủ cả hai tiêu chuẩn cho những năm kết thúc vào hoặc sau ngày 31 tháng 12 năm 2027. Đối với ACE Market và các công ty lớn chưa niêm yết, việc áp dụng từng bước sẽ bắt đầu muộn hơn hai năm so với mốc thời gian của Thị trường Chính.

  Ngoài các biện pháp hỗ trợ có trong tiêu chuẩn ISSB của IFRS, cuộc tham vấn còn liệt kê một loạt các biện pháp hỗ trợ bổ sung, bao gồm việc cho phép các công ty không tiết lộ tác động của các rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu đối với chiến lược và quá trình ra quyết định, cũng như một số phát thải Phạm vi 3 đối với 2 năm đầu của S2, cũng như tập trung vào công bố thông tin tài chính liên quan đến tính bền vững dành riêng cho các mảng kinh doanh chính và không công bố tác động của các rủi ro và cơ hội liên quan đến tính bền vững đối với chiến lược và việc ra quyết định trong năm đầu tiên của S1.

  Cuộc tham vấn cũng cho thấy sự chuyển đổi sang đảm bảo báo cáo bền vững bắt buộc, nhằm mang lại mức độ tin cậy tương tự cho báo cáo tài chính, với trọng tâm ban đầu là đảm bảo có giới hạn đối với phát thải khí nhà kính, bắt đầu hai năm sau khi áp dụng IFRS S2.

  Thời gian tham vấn cộng đồng cho bài viết này kéo dài đến ngày 21 tháng 3 năm 2024. Nhấp vào đây để truy cập bài viết tham vấn.

  Zalo
  Hotline