Malaysia mời thầu đấu thầu năng lượng mặt trời 2 GW

Malaysia mời thầu đấu thầu năng lượng mặt trời 2 GW

  Malaysia đang mời các bên tham gia vòng thứ năm của chương trình Năng lượng mặt trời quy mô lớn (LSS), nhằm tìm cách đảm bảo công suất 2 GW.

  Malaysia mời thầu đấu thầu năng lượng mặt trời 2 GW

  Nhà máy điện mặt trời Redsol ở Malaysia. Nguồn: Scatec Solar

  Các công ty hoặc tập đoàn quan tâm có thể mua tài liệu Yêu cầu Đề xuất (RfP) từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 trên trang web của Ủy ban Năng lượng (Suruhanjaya Tenaga), cơ quan điều hành chương trình đấu thầu cạnh tranh LSS. Hạn chót nộp đề xuất là ngày 25 tháng 7 năm 2024.

  Ủy ban Năng lượng giải thích, tổng thể 2 GW mà vòng mới nhất nhằm phân bổ được chia thành bốn gói có công suất từ ​​1 MW đến 500 MW. Các dự án dự kiến ​​sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2026.

  Chương trình LSS được khởi động vào năm 2016. Ở vòng thứ tư tìm kiếm 1 GW, 30 dự án đã được chọn trước vào tháng 3 năm 2021, tương ứng với công suất 823 MW.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline