Liên đoàn các Công ty Điện lực xác nhận 3 hạng mục tuân thủ quy định ứng xử / đánh giá hệ thống quản trị rủi ro

Liên đoàn các Công ty Điện lực xác nhận 3 hạng mục tuân thủ quy định ứng xử / đánh giá hệ thống quản trị rủi ro

     Kazuhiro Ikebe, Chủ tịch Liên đoàn các Công ty Điện lực, đã giải thích tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 14 Liên đoàn các Công ty Điện lực nỗ lực tuân thủ các quy định về ứng xử, v.v. về vấn đề xem trái phép thông tin khách hàng của điện lực mới các công ty. Trụ sở Xúc tiến Tuân thủ sẽ đánh giá xem hệ thống quản lý rủi ro của 10 công ty điện lực có hoạt động hay không và ưu tiên ba mục, chẳng hạn như "liệu các rủi ro đã được xác định đúng hay chưa."
     

     

    Zalo
    Hotline