Kyushu Electric Power và các công ty khác hoàn thiện cơ sở hậu cần ở Saga/Nắm bắt nhu cầu từ khắp Kyushu

Kyushu Electric Power và các công ty khác hoàn thiện cơ sở hậu cần ở Saga/Nắm bắt nhu cầu từ khắp Kyushu

    Công ty Điện lực Kyushu vào ngày 15 đã thông báo rằng cơ sở hậu cần mà họ đang phát triển ở Thị trấn Kiyama, tỉnh Saga, đã được hoàn thành cùng ngày. Nó sẽ được vận hành thông qua một công ty có mục đích đặc biệt (SPC) được thành lập với công ty con Kyuden Real Estate và công ty cho thuê lớn Kyushu Lease Service. Tổng chi phí dự án không được tiết lộ. Các công ty đầu tư hy vọng tận dụng lợi thế gần đường cao tốc chạy qua Kyushu để nắm bắt nhiều nhu cầu hậu cần ở Thành phố Fukuoka và khắp Kyushu và kiếm được lợi nhuận.

    Glocal Logistics Kiyama, một cơ sở hậu cần được hoàn thành gần Nút giao thông Tosu của Đường cao tốc Kyushu

    Cơ sở này đang được vận hành bởi Kiyama Logi Investment, một công ty được tài trợ bởi ba công ty trong đó có Kyushu Electric Power. Tỷ lệ đầu tư và số tiền đầu tư của từng công ty chưa được tiết lộ. Genkai Capital Management, một công ty tư vấn đầu tư bất động sản, sẽ đóng vai trò là người quản lý tài sản chịu trách nhiệm quản lý tài sản của cơ sở.

    Zalo
    Hotline