Kyushu Electric Power tăng 50 tỷ yên cho quá trình chuyển đổi khử cacbon Chính phủ trợ cấp lãi suất

Kyushu Electric Power tăng 50 tỷ yên cho quá trình chuyển đổi khử cacbon Chính phủ trợ cấp lãi suất

  Kyushu Electric Power tăng 50 tỷ yên cho quá trình chuyển đổi khử cacbon Chính phủ trợ cấp lãi suất

  Công ty Điện lực Kyushu đã thông báo vào ngày 27 rằng họ sẽ huy động được 50 tỷ yên thông qua một khoản vay chuyển tiếp sử dụng một hệ thống quốc gia hỗ trợ các nỗ lực khử cacbon. Thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo làm nguồn điện chính. Chính phủ đưa ra kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính trước và chính phủ sẽ trợ cấp lãi suất lên đến 0,2% tùy thuộc vào tình trạng thành tích.

  Sử dụng "hệ thống trợ cấp lãi suất liên quan đến hiệu suất" dựa trên Đạo luật Nâng cao Năng lực Cạnh tranh Công nghiệp. Nó đã nhận được chứng nhận quốc gia vào ngày 27. Người ta nói rằng đây là khoản vay chuyển tiếp đầu tiên ở Nhật Bản. Thời gian vay sẽ là 10 năm kể từ tháng 11 và tổ chức tài chính do chính phủ chỉ định sẽ cho vay dưới hình thức cho vay hợp vốn (đồng tài trợ). Các ngân hàng tham gia của nhóm hợp vốn sẽ được lựa chọn trong tương lai, tập trung vào Ngân hàng Mizuho.

  Kyuden đã công bố với chính phủ kế hoạch giảm 65% lượng phát thải khí nhà kính từ hoạt động kinh doanh trong nước so với mức tài khóa 2013, bao gồm cả chuỗi cung ứng, vào năm tài chính 2030.

  Zalo
  Hotline