Kyocera cung cấp năng lượng tái tạo cho các tập đoàn/Mua sắm PPA dư thừa, v.v. từ tháng 10

Kyocera cung cấp năng lượng tái tạo cho các tập đoàn/Mua sắm PPA dư thừa, v.v. từ tháng 10

     Kyocera đã thông báo vào ngày 28 rằng họ sẽ tham gia kinh doanh cung cấp năng lượng tái tạo cho các tập đoàn từ ngày 1 tháng 10. Điện được mua từ các nguồn sử dụng hệ thống phát điện năng lượng mặt trời của công ty và sử dụng tại các nhà máy, văn phòng của Kyocera. Nó cũng sẽ được bán bên ngoài cho các tập đoàn đang tìm cách khử cacbon trong việc sử dụng điện của họ. Chúng tôi hỗ trợ việc giới thiệu năng lượng tái tạo của các công ty có năng lực công nghệ dành riêng cho các nhà sản xuất.

     

    Zalo
    Hotline