[Kinh doanh điện ở ngã ba đường] Phần 2: Chính sách năng lượng thời khủng hoảng (10)

[Kinh doanh điện ở ngã ba đường] Phần 2: Chính sách năng lượng thời khủng hoảng (10)

  ◆ Dự báo trên hai trục thời gian...Bạn hình dung cung và cầu dài hạn như thế nào?

  Hình ảnh sản phẩm do nhóm nghiên cứu trình bày

  Khi chúng ta nhìn rõ xu hướng tăng cầu đến năm 2050, cung và cầu điện sẽ như thế nào?
  Trong bối cảnh những bất ổn như rủi ro địa chính trị và sự thành công hay thất bại của việc trung hòa carbon, một nỗ lực đầy tham vọng nhằm xây dựng kịch bản cung và cầu dài hạn đã bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái tại ủy ban đánh giá của Tổ chức Quản lý Điện lực Khu vực.

  Zalo
  Hotline