[Kinh doanh chuyển đổi, truyền tải và phân phối điện – khả năng và thách thức] (1) Thời kỳ phụ tải nặng nề, nhu cầu ì ạch

[Kinh doanh chuyển đổi, truyền tải và phân phối điện – khả năng và thách thức] (1) Thời kỳ phụ tải nặng nề, nhu cầu ì ạch

  ◆Chính sách dài hạn và nhận thức về cách sử dụng sản phẩm `Tại sao nhu cầu vẫn chưa quay trở lại dù trời rất nóng?''

  Thiết bị năng lượng tái tạo tiếp tục mở rộng. Để tận dụng tối đa lượng điện được tạo ra, chính phủ đã chuyển sang tăng cường các đường dây kết nối.

  Khi các công ty truyền tải và phân phối điện nói chung nhìn lại cung cầu điện vào mùa hè năm ngoái, những câu hỏi này thường xuyên được các nhà điều hành hỏi. Ngay cả khi tính đến việc dự đoán cung và cầu ngày càng trở nên khó khăn hơn cùng với việc mở rộng năng lượng tái tạo, một số người cho rằng nó khó đọc hơn những năm trước.

  Chính phủ quốc gia đã chuyển trọng tâm sang tăng cường các cơ sở truyền tải và phân phối điện với mục tiêu mở rộng năng lượng tái tạo, nhưng người ta đã chỉ trích rằng các biện pháp này quá thiên vị từ góc độ của phía cung cấp. Để thấy trước được tương lai, điều cần thiết là phải thực hiện song song các biện pháp về phía cầu. Nhìn về chặng đường dài 50 năm, ngành truyền tải và phân phối điện sẽ buộc phải trải qua quá trình chuyển đổi. Chúng tôi đã phỏng vấn từng công ty để tìm hiểu tình hình và vấn đề hiện tại của họ.

  Zalo
  Hotline