Khối lượng hợp đồng giao ngay tháng 4 giảm xuống dưới 20 tỷ kilowatt giờ mỗi tháng

Khối lượng hợp đồng giao ngay tháng 4 giảm xuống dưới 20 tỷ kilowatt giờ mỗi tháng

     Giá giảm Giảm giá thầu

    Trên thị trường giao ngay của Sàn giao dịch điện lực Nhật Bản (JEPX), khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong tháng 4 là 654.595.700 kWh, giảm 21,3% so với tháng trước. Tháng 4 là giai đoạn chuyển tiếp về nhu cầu. Nhu cầu sử dụng điện giảm so với tháng trước do nhiệt độ tăng và tiết kiệm điện trước giá điện tăng. Mặt khác, số lượng nhà máy điện mặt trời đang hoạt động đã tăng lên đáng kể và giá hệ thống đã được ấn định rõ ràng ở mức 01 sen trong ngày. Mặc dù giá vẫn ở mức thấp, nhưng việc giảm giá thầu đã đẩy khối lượng hợp đồng hàng tháng xuống dưới 20 tỷ kilowatt giờ, lần đầu tiên sau 4 năm rưỡi.

    Zalo
    Hotline