Khởi công xây dựng ngoài khơi trên Trang trại gió nổi đầu tiên của Nhật Bản

Khởi công xây dựng ngoài khơi trên Trang trại gió nổi đầu tiên của Nhật Bản

  Khởi công xây dựng ngoài khơi trên Trang trại gió nổi đầu tiên của Nhật Bản
  Tập đoàn Goto Floating Wind Farm LLC đã bắt đầu xây dựng trang trại gió nổi Goto công suất 16,8 MW ngoài khơi thành phố Goto, tỉnh Nagasaki, Nhật Bản, tập đoàn Goto Floating Wind Farm LLC cho biết.

  Chiếc đầu tiên trong số tám móng nổi kiểu SPAR đã được đưa lên sà lan nửa chìm, Float Raiser, tại Cảng Fukue và được vận chuyển đến địa điểm trang trại điện gió ngoài khơi Kabashima, nơi thiết bị đang được lắp đặt.


  Nguồn: Goto Floating Wind Farm LLC
  Trang trại điện gió Goto sẽ có 8 tuabin gió Hitachi 2,1 MW được lắp đặt trên các móng nổi ba điểm neo kiểu SPAR.

  Goto Floating Wind Farm LLC dự kiến ​​sẽ vận hành hoàn toàn trang trại gió vào tháng 1 năm 2024.

  Sau khi đi vào hoạt động, trang trại gió nổi Goto sẽ cung cấp điện lên lưới với mức giá 36 JPY / kWh (0,26 EUR / kWh) cho đến ngày kết thúc dự kiến ​​vào tháng 12 năm 2043.

  Goto Floating Wind Farm LLC Consortium đã được chọn là người chiến thắng trong cuộc đấu giá gió ngoài khơi đầu tiên của Nhật Bản kể từ khi Luật Sử dụng Khu vực Biển Tái tạo có hiệu lực vào tháng 4 năm 2019.

  Zalo
  Hotline