[Khoa học ZERO] Change the world! ? “Thế hệ tiếp theo” “Pin mặt trời Perovskite” | Tạo ra nguồn điện trong nhà dù trời mưa hay nhiều mây! | NHK

[Khoa học ZERO] Change the world! ? “Thế hệ tiếp theo” “Pin mặt trời Perovskite” | Tạo ra nguồn điện trong nhà dù trời mưa hay nhiều mây! | NHK

    [Khoa học ZERO] Change the world! ? “Thế hệ tiếp theo” “Pin mặt trời Perovskite” | Tạo ra nguồn điện trong nhà dù trời mưa hay nhiều mây! | NHK

    Pin mặt trời Perovskite sẽ là 'game changer' là người thay đổi cách làm điện mặt trời

    Vui lòng xem video mô tả công nghệ của Saule Technologies tại https://www.youtube.com/watch?v=k0lp5qoTOu4 

    Zalo
    Hotline