Khám phá cách tương tác với Tổ chức Fukushima/Souso tổ chức một loạt bài giảng cho cư dân thành thị

Khám phá cách tương tác với Tổ chức Fukushima/Souso tổ chức một loạt bài giảng cho cư dân thành thị

    Tổ chức Xúc tiến Tái thiết Fukushima Soso, một tổ chức công tư hỗ trợ phục hồi ngành công nghiệp của Fukushima, đang tổ chức một loạt khóa học về cách tương tác với 12 đô thị trong vùng Soso khi sống trong thành phố. Tổng cộng có 5 lần từ tháng 7 đến tháng 11. 16 sinh viên sẽ đưa ra những ý tưởng cụ thể thông qua tương tác với những người chủ chốt làm việc trong lĩnh vực phát triển thị trấn và giải quyết các vấn đề địa phương. Đây là học kỳ thứ hai của khóa học. Khóa sinh viên đầu tiên đã thành lập một cộng đồng giữa họ và đang tiếp tục các hoạt động của mình, điều này giúp tăng số lượng người tham gia.

    Nghiên cứu thực địa được tổ chức tại thành phố Tamura và các địa điểm khác vào tháng 8

    Tên khóa học là "Học viện sáng tạo tương lai Fukushima." Nó được điều hành bởi Tổ chức Soso và Sotokoto Planet (Minato-ku, Tokyo, Giám đốc điều hành Kiyohiko Okubo). Mục đích là kết nối lỏng lẻo với những người đang hoạt động trong khu vực Soso và giúp họ tìm ra cách tham gia của riêng mình.

    Zalo
    Hotline