Khai trương Đại học Kyushu / Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu Gió Ngoài khơi, cộng đồng ngành-học viện-chính phủ được thành lập vào mùa hè năm 2020

Khai trương Đại học Kyushu / Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu Gió Ngoài khơi, cộng đồng ngành-học viện-chính phủ được thành lập vào mùa hè năm 2020

  Khai trương Đại học Kyushu / Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu Gió Ngoài khơi, cộng đồng ngành-học viện-chính phủ được thành lập vào mùa hè năm 2020


  Hình ảnh tuabin gió thấu kính lớp 1 MW và thiết bị nổi (do Đại học Kyushu cung cấp)

  Đại học Kyushu đã thành lập "Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Gió ngoài khơi" để tiến hành nghiên cứu kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực với mục đích mở rộng sự lan tỏa của việc sản xuất điện gió ngoài khơi ở Nhật Bản. Tập trung vào bốn hoạt động để năng lượng gió ngoài khơi trở thành nguồn năng lượng tái tạo chính. Sau mùa hè này, một tập đoàn bao gồm các ngành công nghiệp, học viện và chính phủ như các công ty phát điện và nhà sản xuất sẽ được thành lập. Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc phát triển các tuabin gió nổi ngoài khơi phù hợp với điều kiện biển của Nhật Bản, và hướng tới việc đưa chúng vào sử dụng thực tế trong một vài năm tới.


  Trung tâm được tổ chức xung quanh Viện Cơ học Ứng dụng, Đại học Kyushu. Trung tâm sẽ được chỉ đạo bởi Susumu Fukuda, Phó Chủ tịch. Các hoạt động này được giả định là sự hợp tác chặt chẽ giữa ngành-học viện-chính phủ với ngành sản xuất điện gió ngoài khơi và phát triển nguồn nhân lực để dẫn đầu ngành sản xuất điện gió ngoài khơi. Chủ yếu là ▽ Phát triển tuabin gió nổi ngoài khơi ▽ Đánh giá kinh tế / xã hội / đề xuất chính sách ▽ Dự báo điều kiện gió- Việc phát triển tuabin gió thúc đẩy nghiên cứu về cấu trúc hỗ trợ cho các cơ sở phát điện và sản xuất điện gió thế hệ tiếp theo ngoài khơi.


  Sau mùa hè, trung tâm, một nhà sản xuất chịu trách nhiệm phát triển các tuabin gió nổi ngoài khơi, và một công ty sản xuất điện bao gồm chính quyền quốc gia và địa phương sẽ thành lập một "hiệp hội hợp tác công nghiệp gió ngoài khơi-học viện-chính phủ". Phát triển nguồn nhân lực là nhằm vào nguồn nhân lực của các công ty tư nhân, và các nhà lãnh đạo có thể quản lý các lĩnh vực như thiết kế và phân tích tuabin gió được đào tạo. Chúng tôi đang tuyển dụng từ 2 đến 3 người cho mỗi công ty và đặt mục tiêu bắt đầu khóa học vào năm 2023.


  Tập đoàn dự định đưa một "tuabin gió dạng thấu kính cỡ trung bình" với công suất 200 kW vào sử dụng thực tế trong vòng hai đến ba năm sau khi bắt đầu hoạt động. Đồng thời, trung tâm sẽ chủ trì phát triển công nghệ đo điều kiện gió (tháp quan trắc điều kiện gió ngoài khơi loại TLP).


  Giám đốc Fukuda, người đã gặp gỡ tại Tokyo vào ngày 26, chỉ ra rằng "các nhà sản xuất lớn trong nước đang rút khỏi ngành công nghiệp gió do điều kiện gió khắc nghiệt." Ông nói: “Chúng tôi sẽ đổi mới để năng lượng gió ngoài khơi có thể được sử dụng làm nguồn điện chính trong năng lượng tái tạo.

  Zalo
  Hotline