Kết quả Phiên họp thứ 59 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC)

Kết quả Phiên họp thứ 59 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC)

  Phiên họp lần thứ 59 của Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 7 tại Nairobi, thủ đô của Kenya và IPCC đã bầu ra Văn phòng mới và các thành viên khác, cơ quan này sẽ lãnh đạo quá trình hoàn thành Báo cáo đánh giá lần thứ bảy. (AR7).
   
  Jim Skea của Vương quốc Anh được bầu làm Chủ tịch IPCC và ENOKI Takeshi đến từ Nhật Bản được bổ nhiệm làm Đồng Chủ tịch của Lực lượng Đặc nhiệm về Kiểm kê Khí nhà kính Quốc gia (TFI).

  Tổng quan

  Phiên họp lần thứ 59 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 7 tại Nairobi, thủ đô của Kenya. Trong Phiên họp, IPCC đã bầu ra Văn phòng IPCC mới bao gồm 34 thành viên và 12 thành viên của Văn phòng Lực lượng Đặc nhiệm IPCC về Kiểm kê Khí nhà kính Quốc gia (TFB), cơ quan này sẽ lãnh đạo quá trình hoàn thành Báo cáo Đánh giá Thứ bảy (AR7) .

  Nội dung của Phiên họp thứ 59 của IPCC

  (1) Thời gian
      từ ngày 25 đến 29 tháng 7 (năm ngày)
  (2) Địa điểm
      Nairobi, Kenya
  (3) Số người tham gia
      Khoảng. 600 đại diện từ chính phủ mỗi quốc gia, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Ban thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) và các tổ chức quốc tế khác. Về phía Nhật Bản có ba đại diện của Bộ Môi trường và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

  Chương trình chính: Bầu cử thành viên Văn phòng

  Trong Phiên họp này, IPCC đã bầu ra Văn phòng IPCC mới gồm 34 thành viên, cơ quan này sẽ lãnh đạo quá trình hoàn thiện AR7. Các thành viên mới được bầu của Văn phòng IPCC gồm: Chủ tịch IPCC Jim Skea (Vương quốc Anh); Phó Chủ tịch IPCC Diana Ürge-Vorsatz (Hungary), Ladislaus Chang'a (Cộng hòa Thống nhất Tanzania) và Ramón Pichs-Madruga (Cuba). Từ Nhật Bản, ENOKI Takeshi, Thành viên/cố vấn khoa học TSU của Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu (IGES), đã được bầu làm Đồng Chủ tịch của TFI. Ngoài ra, các Đồng Chủ tịch của ba Nhóm công tác và các Đồng Chủ tịch khác của TFI đã được bầu trong Phiên họp này như sau:
   
  Chủ tịch IPCC: Jim Skea (Vương quốc Anh)
  Phó Chủ tịch IPCC: Ladislaus Chang'a (Cộng hòa Thống nhất Tanzania) , Diana Ürge-Vorsatz (Hungary), Ramón Pichs-Madruga (Cuba)
  Nhóm công tác I (Cơ sở khoa học vật lý) Đồng chủ tịch: Robert Vautard (Pháp), Xiaoye Zhang (Trung Quốc)
  Nhóm công tác II (Tác động, thích ứng và tính dễ bị tổn thương) Đồng chủ tịch: Bart van den Hurk (Hà Lan), Winston Chow ( Singapore )
  Nhóm công tác III (Giảm nhẹ biến đổi khí hậu) Đồng Chủ tịch: Katherine Calvin (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ), Joy Jacqueline Pereira (Malaysia) Đồng chủ tịch
  TFI: ENOKI Takeshi (Nhật Bản), Mazhar Hayat (Pakistan)
   
  Đối với ba nhóm công tác, Các Phó Chủ tịch cũng được bầu từ các quốc gia sau:
  Nhóm Công tác I: 7 Phó Chủ tịch (Ghana, Senegal, Nepal, Argentina, Canada, Indonesia và Thụy Sĩ)
  Nhóm Công tác II: 8 Phó Chủ tịch (Bahamas, Gambia, Kenya, Ấn Độ, Chile, Venezuela, Latvia và Úc)
  Nhóm công tác III: bảy Phó Chủ tịch (Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Peru, Ả Rập Saudi, Algeria và Cộng hòa Congo)
   
  Ngoài các thành viên Văn phòng IPCC, 12 thành viên TFB (Chad, Ai Cập, Maldives, Mexico, Hoa Kỳ) Mỹ, Ý, Iran, Chile, Argentina, Indonesia, Malaysia và Tây Ban Nha) cũng được bầu. TFB bao gồm hai Đồng Chủ tịch TFI và 12 thành viên.
   
  Vui lòng tham khảo trang web của IPCC để biết tên cụ thể của các Phó Chủ tịch Nhóm công tác và các thành viên TFB:
  https://www.ipcc.ch/2023/07/28/ipcc-wraps-up-elections-in-nairobi/

  Lịch trình tương lai

  Phiên họp thứ 60 sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ (thời gian chưa được quyết định), trong đó tương lai của IPCC sẽ được thảo luận.

  Zalo
  Hotline